Verhuizingen, 2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2009 verhuisden binnen Nederland één op de elf inwoners. Ruim 80% van de verhuizingen vond plaats binnen de provincie. Limburg was de enige provincie waar het inwonertal terugliep.

Meeste verhuizenden gaan alleen en niet ver

In 2009 verhuisden binnen Nederland ongeveer 1,5 miljoen mensen, ofwel één op de elf inwoners. Van hen verhuisden zes op de tien binnen dezelfde gemeente. Ook van degenen die naar een andere gemeente verhuisden, legde het merendeel een relatief korte afstand af: 59% bleef binnen dezelfde provincie en 27% verhuisde naar een aangrenzende provincie. Slechts 14% van degenen die in een andere gemeente gingen wonen, verhuisde naar een verderaf gelegen provincie.
In Zuid-Holland werd het meest binnen de eigen provincie verhuisd. Slechts 28% van degenen die in 2009 naar een andere gemeente gingen, vertrok naar een andere provincie. In Flevoland was dit daarentegen 82%, met Noord-Holland als belangrijkste bestemming.
De meeste verhuizingen betroffen mensen die alleenstaand zijn. Bij verhuizingen tussen gemeenten ging het in zeven op de tien gevallen om 'alleengaanden'. Van degenen die naar Amsterdam verhuisden, kwamen zelfs negen op de tien alleen. Ook andere (studenten)steden zoals Groningen, Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Maastricht, Delft, Wageningen en Leiden trokken relatief veel alleengaanden. Binnen de gemeentegrenzen werd naar verhouding meer in gezinsverband verhuisd, maar ook daar ging ruim de helft van de verhuizenden alleen. Opnieuw waren de aandelen alleengaanden het hoogst in de studentensteden, variërend van ongeveer tweederde tot driekwart.

Limburgse krimp vooral door migratie

Al lange tijd is het saldo van de verhuizenden in de provincies Friesland en Limburg negatief: daar vertrekken meer mensen dan er zich vestigen. Recent is dit verhuissaldo ook negatief in Drenthe, Overijssel, Zeeland en Noord-Brabant. Overwegend positief waren in het afgelopen decennium de saldi in Gelderland en Utrecht. In 2009 vertrokken er uit Flevoland voor het eerst meer mensen dan er zich vestigden. Voor Zuid-Holland gold het omgekeerde: daar was in 2009 voor het eerst sinds jaren sprake van een licht vestigingsoverschot.
De rol van binnenlandse migratie in de regionale bevolkingsgroei is doorgaans relatief bescheiden. In alle provincies was in het eerste decennium van deze eeuw de natuurlijke groei (het saldo van geboorte en sterfte) groter dan het binnenlands migratiesaldo. In de provincies met de sterkste aanwas, Noord- en Zuid-Holland, was het binnenlands migratiesaldo zelfs negatief. In Limburg, de enige provincie waar het inwonertal terugliep, was zowel het binnenlands als het buitenlands migratiesaldo sterk negatief. Het was bovendien de enige provincie waar iets meer mensen overleden dan er geboren werden.

Bronnen

Relevante informatie

  • Bevolkingsgroei, 2018-2023
  • Meer gegevens over de demografische samenstelling, en prognoses van de ontwikkeling van de bevolking is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verhuizingen, 2009

Omschrijving

Aantal verhuisde personen in Nederland in 2009.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Migratiesaldo:aantal personen dat zich gevestigd heeft in 2009 - aantal personen dat vertrokken is in 2009Gemiddelde bevolking: (bevolkingsaantal op 1 januari 2009 + bevolkingsaantal op 31 december 2009) / 2

Basistabel

Verhuizingen in Nederland:Regionale kerncijfers NederlandRegio van vestiging en vertrek:Verhuisde personen tussen gemeenten, 2008

Geografische verdeling

Nederland, provincies, gemeenten

Verschijningsfrequentie

Onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Zie voor de methodenbeschrijving de onderzoeksbeschrijving van de bevolkingsstatistiek.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verhuizingen, 2009 (indicator 2112, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.