Verhuizingen, 2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na een voorzichtige stijging vanaf medio 2013 trok in 2014 het aantal verhuizingen, met een stijging van ruim 7%, verder aan. De start van de economische crisis in 2008 had toentertijd direct een daling van het aantal verhuizingen tot gevolg. In 2014 verhuisden binnen Nederland één op de elf inwoners. Ruim 80% van de verhuizingen vond plaats binnen de provincie, bijna 60% binnen dezelfde gemeente. In de provincies Drenthe en Limburg liep in dat jaar het inwonertal terug.

De economische conjunctuur weerspiegelt zich in het verhuisgedrag

In het kwartaalverloop van het aantal verkochten woningen tussen 2006 en 2014 is vanaf 2008 het effect van de economische conjunctuur duidelijk te herkennen. Zodra minder huizen worden verkocht, daalt ook het aantal verhuisde personen (zie figuur met tabje 'Verhuizingen en woningverkopen', waarin de absolute aantallen in een kwartaal worden vergeleken met die van hetzelfde kwartaal een jaar eerder). Eind 2009 is alweer enig herstel zichtbaar, maar 2010-2012 laat zich vooral samenvatten via 'een pas op de plaats'. In 2013 trekt het aantal verhuizingen, enigszins fluctuerend als gevolg van allerlei wijzigingen in de regelgeving, weer aan. In 2014 zet die stijging echt door met ruim 7% meer verhuizingen dan in 2013.

Meeste verhuizenden gaan alleen en niet ver

In 2014 verhuisden binnen Nederland ongeveer 1,57 miljoen mensen, ofwel één op de elf inwoners. In 2013 waren dat er bijna 100 duizend minder (1,49 miljoen). Van de in 2013 verhuisde personen weten we inmiddels dat bijna zes op de tien binnen dezelfde gemeente verhuisden. Ook van degenen die naar een andere gemeente verhuisden, legde het merendeel een relatief korte afstand af: 60% bleef binnen dezelfde provincie en 27% verhuisde naar een aangrenzende provincie. Slechts 13% van degenen die in een andere gemeente gingen wonen, verhuisde naar een verderaf gelegen provincie.
In Zuid-Holland en Limburg werd het meest binnen de eigen provincie verhuisd. Slechts iets meer dan 30*% van degenen die in 2013 naar een andere gemeente gingen, vertrok naar een andere provincie. In Flevoland was dit echter 82%, met Noord-Holland als belangrijkste bestemming.
In 2009 werd vastgesteld dat zich onder de verhuizenden veel alleenstaanden bevinden. Bij verhuizingen tussen gemeenten ging het in zeven op de tien gevallen om 'alleengaanden'. Van degenen die naar Amsterdam verhuisden, kwamen zelfs negen op de tien alleen. Ook andere (studenten)steden zoals Groningen, Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Maastricht, Delft, Wageningen en Leiden trokken toen relatief veel alleengaanden. Binnen de gemeentegrenzen werd naar verhouding meer in gezinsverband verhuisd, maar ook daar ging ruim de helft van de verhuizenden alleen. Opnieuw waren de aandelen alleengaanden het hoogst in de studentensteden, variërend van ongeveer twee derde tot driekwart. Het is nog niet vastgesteld of dat in 2014 heel anders zou zijn.

Twintigers verhuizen het meest

Ruim een derde van de verhuizingen komt voor rekening van twintigers. Vanaf leeftijd achttien stijgt het aantal personen dat verhuist aanzienlijk. Op 23-jarige leeftijd is het aantal verhuizingen van mannen 5 keer zo hoog als op leeftijd 15, van vrouwen zelfs 6 keer. In die levensfase verlaten kinderen het ouderlijk huis, gaan studeren, vinden een baan of wisselen van baan, vinden een partner of wisselen mogelijk van partner met allerlei verhuisbewegingen tot gevolg. De stijging vindt bij vrouwen iets eerder plaats dan bij mannen. Dat is in lijn met dat vrouwen gemiddeld op jongere leeftijd het ouderlijk huis verlaten dan mannen. Naarmate mensen ouder worden is de verhuismobiliteit steeds lager. Opvallend is nog dat (ouders met) kinderen onder de 10 jaar meer verhuizen dan (ouders van) tieners.

Bronnen

Relevante informatie

  • Bevolkingsgroei, 2018-2023
  • Meer gegevens over de demografische samenstelling, en prognoses van de ontwikkeling van de bevolking is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verhuizingen, 2014

Omschrijving

Aantal verhuisde personen in Nederland in 2014

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Carel Harmsen.

Berekeningswijze

Migratiesaldo:aantal personen dat zich gevestigd heeft in 2014 - aantal personen dat vertrokken is in 2014.

Gemiddelde bevolking: (bevolkingsaantal op 1 januari 2014 + bevolkingsaantal op 31 december 2014) / 2.

Geografische verdeling

Nederland, provincies, gemeenten

Verschijningsfrequentie

Onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Zie voor de methodenbeschrijving de onderzoeksbeschrijving van de bevolkingsstatistiek.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale waarneming)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verhuizingen, 2014 (indicator 2112, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.