Klanttevredenheid en sociale veiligheid openbaar vervoer, 2004-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De klanttevredenheid van de Nederlandse Spoorwegen (NS) verbeterde tot 2009, Daarna nam de tevredenheid van de NS-reiziger af. Het stad- en streekvervoer wordt over het algemeen gewaardeerd met een 7. De tevredenheid van de reiziger bij de NS over sociale veiligheid neemt toe. In het stad- en streekvervoer blijft de tevredenheid op hetzelfde peil.

Klantwaardering tevredenheid

De grafieken tonen de landelijke ontwikkeling van de algemene tevredenheid over het openbaar vervoer en de tevredenheid over de sociale veiligheid bij de NS (in treinen, op de perrons en stationsgebouw) en in het stad- en streekvervoer. Het doel is de waardering van het veiligheidsgevoel te verhogen en het aantal incidenten te verminderen.

Over het algemeen wordt het stad- en streekvervoer gewaardeerd met een 7. Door de tijd is dat vrij constant gebleven. Bij de NS is meer fluctuatie in de klantwaardering zichtbaar. Tot 2009 neemt de waardering toe. Daarna neemt de waardering van de NS-reigers af. Het percentage klanten dat de NS een zeven of hoger geeft, steeg van 66 procent in 2004 naar 75 procent in 2010. Bij het stads- en streekvervoer is een stabiel beeld te zien, variërend van een rapportcijfer 7,1 tot een 7,2.

Klantwaardering sociale veiligheid

De reizigers zijn over het algemeen goed te spreken over de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Bij de NS is de tevredenheid van de reizigers over de sociale veiligheid tussen 2004 en 2010 toegenomen. Het percentage klanten dat de NS een zeven of hoger geeft steeg van 68 procent in 2004 naar 79 procent in 2010. Bij het stad- en streekvervoer is een stabiel beeld te zien, variërend van een rapportcijfer 7,7 tot een 7,9. Als uitgesplitst wordt naar bus, tram en metro zijn er wel verschillen in de beleving van de sociale veiligheid. Over het algemeen wordt de metro als het meest sociaal, onveilig beleefd.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de doelstellingen over Veiligheid, die opgenomen zijn in Bijlage 6 van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Deze bijlage bevat de essentiële onderdelen van de Nota Mobiliteit die (gewijzigd) van kracht blijven met de SVIR.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Sociale veiligheid in het openbaar vervoer
Omschrijving
Klantwaarderingen sociale veiligheid NS en stad- en streekvervoer.
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Achtergrondliteratuur
Stuurgroep Nationale Mobiliteitsmonitor (2009). Nationale Mobiliteitsmonitor 2009. Den Haag.KpVV (2010). Reizigersmonitor 2010. Utrecht.www.ns.nl
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Klanttevredenheid en sociale veiligheid openbaar vervoer, 2004-2010 (indicator 2146, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.