Woningvoorraad naar eigendom, 2012-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Op 1 januari 2017 stonden er bijna 7,7 miljoen woningen in Nederland. Dat is 4 procent meer dan in 2012. Sinds 2012 is het aandeel koopwoningen licht afgenomen. Begin 2017 was 56,2 procent van alle woningen in Nederland in eigen bezit, terwijl 42,6 procent huurwoning was.

Daling eigen woningbezit en aandeel corporatiewoningen

Van de 7,7 miljoen woningen wordt 56,2 procent bewoond door de eigenaar zelf en wordt 42,6 procent verhuurd. Van de resterende woningen (1,2 procent) is niet bekend of het een huur- dan wel koopwoning betreft. Het aandeel eigen woningen licht afgenomen van 56,6 procent in 2012 naar 56,2 procent in 2017. Sinds 2012 is het aandeel woningen in bezit van woningcorporaties afgenomen van 30,7 procent naar 29,3 procent. Daarentegen is het aandeel overige verhuurders gestegen, van 11,5 procent in 2012 tot 13,3 procent in 2017.
In de meeste gemeenten in Nederland staan er meer koop- dan huurwoningen. In 24 van de 388 gemeenten staan juist meer huurwoningen. Het hoogste aandeel huurwoningen (69,5 procent) komt voor in Amsterdam, het laagste percentage in het Gelderse Rozendaal (13,4 procent). In grote steden staan doorgaans relatief veel huurwoningen. Naast Amsterdam is ook in Rotterdam, Delft en de gemeente Groningen ten minste zes op de tien woningen een huurwoning.

Aandeel huurwoningen in recente woningbouw toegenomen

Om woningen nader te typeren is het bouwjaar een veel gehanteerde maatstaf. Onder de woningen die gebouwd zijn vanaf 2011 is het aandeel huurwoningen met 51 procent aanmerkelijk hoger dan in de periode daarvoor (1991-2010): 34 procent. Deze opgaande lijn geldt zowel voor de corporatiewoningen als de overige verhuurders.
De overige verhuurders categorie was met een kwart van de gebouwde woningen alleen in de bouwjaarklasse tot 1945 sterk vertegenwoordigd. In alle latere bouwjaarklassen ligt het aandeel lager. Onder de recent gebouwde woningen vanaf 2011 is dat gestegen tot 17 procent.
In de jaren 1991 tot 2010 is het aandeel gebouwde koopwoningen het grootst. Van de woningen uit die periode is 65 procent een eigen woning en 34 procent een huurwoning.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de woningvoorraad is te vinden in de databank StatLine en de maatwerkpagina 'Bouwen en Wonen' van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Woningvoorraad naar eigendom, 2012-2017
Omschrijving
Deze indicator beschrijft de eigendomssituatie van de woningvoorraad in Nederland tussen 2012 en 2017.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Informatie over de berekeningswijze geeft de korte onderzoekbeschrijving Eigendom woningvoorraad (CBS, 2018d). De woningvoorraad is gebaseerd op informatie die elektronisch geleverd wordt uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) door het Kadaster (beheerder). Gemeenten leveren de gegevens aan de LV BAG. De bewoning is gebaseerd op de Gemeentelijke BasisAdministratie persoonsgegevens (GBA) en vanaf 2014 op de Basisregistratie Personen (BRP). De eigenaar van een woning is gebaseerd op de eigenaar van het WOZ-object in het Inkomens Informatie Systeem (IIS). Het IIS is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en het CBS. Het IIS bevat onder andere data afkomstig uit de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Deze gegevens bieden meer inzicht in het eigendom van het betreffende WOZ-object.
Tot een woning worden die verblijfsobjecten uit de BAG beschouwd die als hoofd- of nevenfunctie een woonfunctie hebben en die bovendien de status 3, 4 of 6 hebben. Een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meer panden gelegen eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Eigendom woningvoorraad (CBS, 2018d) (korte onderzoekbeschrijving)
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Woningvoorraad naar eigendom, 2012-2017 (indicator 2164, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.