Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023

De Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) geeft elke twee jaar een overzicht van de stand van zaken van de gewenste transitie naar een circulaire economie in Nederland. Deze onafhankelijke informatie is bedoeld als kennisbasis voor het maatschappelijke en politieke debat over de transitie naar een circulaire economie in 2050.

De urgentie van de grondstoffenproblematiek is toegenomen, versnelling in circulaire-economiebeleid nodig

De urgentie voor radicaal minder en efficiƫnter gebruik van grondstoffen is de afgelopen jaren verder toegenomen. Voor veel grondstoffen is de urgentie echter niet direct het opraken ervan, maar wordt de urgentie bepaald door de zorgen over de toenemende negatieve effecten op milieu en natuur, de tijdige beschikbaarheid en betaalbaarheid van grondstoffen, en toenemende afhankelijkheden en verstoringen in internationale productieketens. De grondstoffenproblematiek vraagt om versnelde actie en radicale veranderingen in productie en consumptie naar een circulaire economie.

ICER gerealiseerd in samenwerking met breed kennisconsortium

De ICER is tot stand gekomen in samenwerking met, en met input van, de volgende instellingen: CBS, Centrum voor Milieuwetenschappen (Universiteit Leiden), Copernicus Institute (Universiteit Utrecht), CPB, RIVM, RVO, RWS en TNO. Al deze instellingen dragen bij aan het meerjarige Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie, dat wordt geleid door het PBL.

Indicatoren in het CLO met betrekking tot de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023

Ga voor het volledig rapport naar de publicatiepagina van het PBL
 

Stortplaats voor afval

Over het onderwerp:

Afval

Meer over afval