Nationaal Dashboard Biodiversiteit

Vanuit zowel de EU als de VN zijn doelstellingen opgesteld om biodiversiteitsverlies te stoppen en om te buigen naar herstel vóór 2030. Maar om dit ambitieuze doel te bereiken, moeten we wel weten hoe Nederland ervoor staat. IUCN NL werkt daarom aan het Nationaal Dashboard Biodiversiteit.

IUCN NL ontwikkelt in samenwerking met Naturalis, SoortenNL en Sovon het Nationaal Dashboard Biodiversiteit. In het Dashboard staat biodiversiteitsherstel tot 2030 centraal. Zowel Europese als Nederlandse doelen worden gebruikt als referentie.

Het Nationaal Dashboard Biodiversiteit biedt een overzicht van betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde en regelmatig geactualiseerde informatie over de biodiversiteit in Nederland. Deze informatie wordt verzameld vanuit verschillende bronnen, waaronder het Compendium voor de Leefomgeving.

Op 22 mei, de Internationale Dag van de Biodiversiteit, is tijdens een webinar het prototype van het Dashboard gepresenteerd. Het webinar is terug te kijken via Youtube.

Enkele van de CLO indicatoren die zijn gebruikt voor het Dashboard

Over het onderwerp:

Biodiversiteit

Meer over biodiversiteit