Emissies naar water, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De laatste jaren dalen de emissies nog maar weinig of stabiliseren zich. De grootste emissiereducties hebben zich eerder afgespeeld.

Emissies naar water1)
 19901995199920002001
  
 1 000 kg   
N-totaal82 60078 40077 80076 20075 600
P-totaal18 30011 30010 7009 3008 240
 
Cadmium (Cd)4,861,621,191,181,18
Chroom (Cr)50,538,534,431,229,8
Koper (Cu)211208222203201
Kwik (Hg)3,441,690,9760,7390,774
Lood (Pb)179142140138140
Nikkel (Ni)52,338,333,728,532,5
Zink (Zn)603463423420420
Arseen (As)13,612,313,412,512,5
 
Benzeen225120116139147
Benzo(a)pyreen2,772,550,5370,5590,463
Ethylbenzeen4,107,455,703,823,78
Fluorantheen9,068,332,722,692,36
PAK (6 van Borneff)17,114,54,284,173,64
Tolueen475298297357359
Xylenen180171164165169
     
 mln kg    
Chloriden9563601 0671 5891 279
  
 kg    
1,2-Dichloorethaan8 0001 9202 1001 5402 440
Hexachloorbutadieen1,090,1750,010,010,110
1,1,1-Trichloorethaan12291,127,033,137,1
Trichlooretheen66 800516190848868
DRINS8,922,820,91,10,98
 
Bron: CCDM (2003).CBS/MC/aug03/0083
1) De som van de emissies op riool (indirect) en op oppervlaktewater (direct).

Emissies dalen nog maar langzaam

De emissies van een groot aantal stoffen dalen nog maar weinig of stabiliseren zich. Bij de grote puntbronnen (industrie) zijn voor de meeste stoffen in de periode 1985-1995 emissiereducties tot 95% behaald. Het verder terugdringen van de emissies kost steeds meer inspanning. De maatregelen zijn de komende jaren met name gericht zijn op de aanpak van diffuse bronnen, atmosferische depositie en buitenlandse bronnen.

Toelichting begrippen emissie en belasting

De tabel vermeldt de emissies vanuit de diverse bronnen. Deze emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. Lozingen op het riool bereiken pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. Omdat een deel van de stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 lager.

Referenties

CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
19
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar water, 1990-2001 (indicator 0083, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.