Emissies naar water, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De laatste jaren dalen de emissies nog maar weinig of stabiliseren zich. De grootste emissiereducties hebben zich eerder afgespeeld.

 19901995200020012002
    
 1 000 kg   
Stikstof (als N-totaal)93 30090 80089 10088 90089 300
Fosfor (als P-totaal)21 90015 10013 30012 20012 100
      
Cadmium (Cd)4,881,641,201,191,26
Chroom (Cr)50,538,531,229,828,2
Koper (Cu)217214209207211
Kwik (Hg)3,441,690,7400,7750,752
Lood (Pb)179142138140139
Nikkel (Ni)52,338,328,530,127,0
Zink (Zn)645502457457466
Arseen (As)13,712,312,512,511,9
      
Benzeen225120139147142
PAK (6 van Borneff)17,114,54,173,663,25
Tolueen475298357360348
     
Bron: CCDM (2004).CBS/MC/mei04/1023
N.B. De emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool.

Emissies dalen nog maar langzaam

De emissies van een groot aantal stoffen dalen nog maar weinig of stabiliseren zich. Bij de grote puntbronnen (industrie) zijn voor de meeste stoffen in de periode 1985-1995 emissiereducties tot 95% behaald. Het verder terugdringen van de emissies kost steeds meer inspanning. De maatregelen zijn de komende jaren met name gericht zijn op de aanpak van diffuse bronnen, atmosferische depositie en buitenlandse bronnen.

Toelichting begrippen emissie en belasting

De tabel vermeldt de emissies vanuit de diverse bronnen. Deze emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. Lozingen op het riool bereiken pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. Omdat een deel van de stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 lager.

Referenties

CCDM (2004). Jaarcijfers 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
19
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar water, 1990-2002 (indicator 0083, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.