Mestproductie door de veestapel, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen vertoont de mestproductie door de Nederlandse veestapel na 1986 een dalende trend. Driekwart van de mest is afkomstig van rundvee.

 19801986199019951998199920002001
        
 miljard kg      
Totale mestproductie85,794,286,081,876,174,774,874,2
         
Dunne mest83,993,384,979,273,271,671,671,0
w.v. afkomstig van        
 rundvee68,571,765,460,756,255,055,656,0
 w.o. in de wei32,536,726,219,418,017,616,917,0
 varkens14,619,116,416,115,214,714,113,4
 pluimvee.1,71,50,90,50,50,50,4
 overig1)0,80,81,61,51,41,41,41,3
          
Vaste mest1,90,91,22,62,93,13,13,2
w.v. afkomstig van        
 rundvee...1,01,01,11,11,1
 pluimvee1,70,70,91,21,51,61,61,6
 overig2)0,10,10,30,40,40,40,40,4
          
Bron: CBS.CBS/MC/sep03/0104
1) Weidemest van schapen.
2) Schapen, geiten, pelsdieren en konijnen.

Totale mestproductie neemt in 2001 verder af

Tot het midden van de jaren tachtig is de totale mestproductie in de landbouw sterk toegenomen. In 1986 lag de totale mestproductie 39% boven het niveau van 1970. De mestproductie is na 1986 met 21% afgenomen. Inkrimping van de melkveestapel als gevolg van de Superheffing veroorzaakte de laatste tien jaar een daling van 18% voor rundvee. De die bij de afname van de mestproductie een rol spelen worden elders in het Milieu- en Natuurcompendium toegelicht.

Bijdragen van de verschillende dieren aan de mestproductie

Driekwart van de mest is afkomstig van rundvee. Het aandeel van varkens (20%) en pluimvee (3%) in de mestproductie is een stuk geringer. Doordat de varkens- en pluimveehouderij echter niet-grondgebonden (intensieve veehouderij) zijn, dragen zij in belangrijke mate bij aan het mestoverschot.

Superheffing

Met de invoering van de Beschikking Superheffing in 1984 heeft de EU alle lidstaten een maximum voor de melkproductie opgelegd, het zogenaamde melkquotum. Omdat de gemiddelde melkproductie per koe jaarlijks toeneemt, moet het aantal melk- en kalfkoeien afnemen, wil Nederland niet te veel melk produceren. Voor elke liter teveel geproduceerde melk moet de boer een heffing betalen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de productie van dierlijke mest is te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
29
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
28
versie‎
26
versie‎
24
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Mestproductie door de veestapel, 1980-2001 (indicator 0104, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.