Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar lucht door de doelgroep Industrie, per bedrijfstak

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


Deze indicator is vervallen omdat de indeling van bedrijfstakken niet goed overeenkomt met de gehanteerde sectorindeling bij broeikasgasemissies (Streefwaardesectoren) en sectoren voor verzurende en grootschalige emissies (NEC-sectoren).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Emissies naar lucht door de doelgroep Industrie, per bedrijfstak (indicator 0113, versie 06 , 20 juli 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.