Emissies naar lucht door de Industrie, per bedrijfstak, 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Voor de emissie van kooldioxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide en distikstofoxide is de chemische industrie de grootste bron. De basismetaal emitteert de meeste koolmonoxide.

 CO2COSO2NOxN2O
      
 miljoen kg   
Totale emissies in 2002*48 549151444520
      
Voedings- en genotmiddelenindustrie4 2474,51,03,40,004
Textiel-, kledingwaren en bontindustrie2770,0750,0190,190,000
Leer- en lederwarenindustrie5,90,0020,0000,0040,000
Papier(waren)- en karton(waren)industrie1 7911,30,0481,80
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie1910,0510,0000,130,000
Raffinaderijen10 2622,2249,50,059
Chemische industrie18 969294,01420
w.o. kunstmestindustrie4 2620,0510,012,112
Rubber- en kunststoffenindustrie2170,0240,0000,450,000
Glas-, glaswerk-, cement- en kalkindustrie2 484162,65,80,003
Basismetaalindustrie6 435976,37,70,030
Industrie overig3 6700,8480,0002,00,000
 
Bron: CCDM, 2003.CBS/MC/aug03/0113

Emissiebronnen

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen door stationaire bronnen (energetische of industriële processen) bij de industrie en raffinaderijen.

Methodiek

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen naar de lucht.

Bronnen

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de Industrie, per bedrijfstak, 2002 (indicator 0113, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.