Emissies naar lucht door de industrie, per bedrijfstak, 2002

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is vervallen omdat de indeling van bedrijfstakken niet goed overeenkomt met de gehanteerde sectorindeling bij broeikasgasemissies (Streefwaardesectoren) en sectoren voor verzurende en grootschalige emissies (NEC-sectoren).

Voor de emissie van kooldioxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide en distikstofoxide is de chemische industrie de grootste bron. De basismetaal emitteert de meeste koolmonoxide.

 CO2COSO2NOxN2O
      
 miljoen kg    
      
Totale industrie; emissies in 200248 567149454320
      
Voedings- en genotmiddelenindustrie4 4034,60,763,40,004
Textiel-, kledingwaren en bontindustrie2750,0500,0180,210,001
Leer- en lederwarenindustrie4,50,0010,0000,0030,000
Papier(waren)- en karton(waren)industrie1 9452,10,111,90,000
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie1820,300,0000,190,000
Raffinaderijen11 7384,4309,90,074
Chemische industrie18 478243,91320
w.o. kunstmestindustrie8 1220,0440,0052,212
Rubber- en kunststoffenindustrie1020,0600,0000,0800,000
Glas-, glaswerk-, cement- en kalkindustrie2 681163,36,20,004
Basismetaalindustrie6 958956,57,30,019
Industrie overig1 6192,50,400,910,24
      
Bron: CCDM (2004).CBS/MC/apr04/0113

Bronnen

De stoffen komen vrij uit stationaire bronnen in de industrie en raffinaderijen. Het gaat om de emissies die ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen in vuurhaarden en uit industriële processen.

Technische toelichting

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen naar de lucht.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de industrie, per bedrijfstak, 2002 (indicator 0113, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.