Emissies naar lucht door de doelgroep Industrie, per bedrijfstak, 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

 CO2COSO2NOxN2O
      
 miljoen kg
Totaal emissies in 2001*53 163141484621
      
Voedings- en genotmiddelenindustrie4 3503,10,743,50,010
Textiel-, kledingwaren- en bontindustrie3510,0950,0080,200,001
Leer- en lederwarenindustrie200,0040,0000,0090,000
Papier(waren)- en karton(waren)industrie1 9721,30,0751,90,003
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie2010,0510,0000,130,000
      
Raffinaderijen12 5893,034100,057
Chemische industrie22 478273,71721
w.o. kunstmestindustrie8 3920,0830,113,321
Rubber en kunststoffenindustrie2220,0370,0030,150,000
Glas-, glaswerk-, cement- en kalkindustrie2 8203,32,84,50,006
Basismetaalindustrie6 3981036,76,60,031
Industrie overig1 7620,0730,0001,80,000
     
Bron: CCDM (2002).CBS/MC/okt02

Oorzaken

De emissies worden veroorzaakt door Energieverbruik door de industrie, 1990-2022 door stationaire bronnen (energetisch of industriële processen) bij de industrie en raffinaderijen.

Methodiek

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen die naar de lucht.

In verband met een onvolledige waarneming in de Milieujaarverslagen over 1999 en daarna zijn de emissies van VOS, CH4 en fijn stof en de daarvan afgeleide emissies van metaalverbindingen niet beschikbaar.

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de doelgroep Industrie, per bedrijfstak, 2001 (indicator 0113, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.