Herkomst verzurende deposities op Nederland, 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De helft van de potentieel zuurdepositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. Gereduceerde stikstofverbindingen (NHx) leveren de grootste bijdrage aan de zuurdepositie: ongeveer de helft. Geoxideerde zwavelverbindingen (SOx) en geoxideerde stikstofverbindingen (NOy) dragen elk bijna een kwart bij.

      
 Geoxideerd
zwavel
Geoxideerd
stikstof
Gereduceerd
stikstof
Overig
zuur 1)
Potentieel
zuur
 (SOx)(NOy)(NHx)  
      
 %    
Totaal2422512100
Nederland5837049
Noordzee32004
Buitenland141112036
Achtergrond 2)423210
      
1) Organische en halogeenhoudende zuren
2) Natuurlijke en intercontinentale achtergronddepositie
   
Bron: RIVM/MNP, 2005 MNP/MNC/mrt05

Grootste bijdrage komt nog steeds uit Nederland

Bronnen in Nederland zelf leveren nog steeds de grootste bijdrage aan de depositie van potentieel zuur in Nederland, namelijk 49% van het totaal. Al sinds 1980 ligt deze bijdrage rond de 50%. De belangrijkste bijdrage komt in 2003 van agrarische bronnen in Nederland: 87% van de NHx-depositie is hiervan afkomstig. Dit betekent dat 32% van de totale potentieel zuurdepositie in Nederland aan agrarische bronnen kan worden toegerekend.

Beleid

Het verzuringsbeleid vereist ook een internationale aanpak, omdat de verzuring een belangrijke grensoverschrijdende component kent. Zo komt 40% van de Nederlandse depositie van buiten de landsgrenzen. Daar staat echter tegenover dat 65% van de emissie van verzurende stioffen in Nederland wordt geëxporteerd. Daarom zijn mede in internationaal verband afspraken over emissiereducties gemaakt.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De berekeningen zijn uitgevoerd met het atmosferisch transport- en depositiemodel OPS, het Operationeel Prioritaire Stoffen model.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Herkomst verzurende deposities op Nederland, 2003 (indicator 0179, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.