Stikstofdepositie, landelijk beeld 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling stikstofdepositie

De depositie van stikstof lag tot een aantal jaren terug vrijwel onveranderd rond 3 000 mol stikstof/ha. De laatste jaren echter is de depositie van stikstof gedaald tot een niveau van gemiddeld 2 300 mol/ha. De stikstofdepositie op Nederlandse ecosystemen bedroeg in 2001 2 410 mol stikstof/ha. Een lichte daling van de depositie van geoxideerde stikstofverbindingen (NOx) en een recente vermindering in de depositie van gereduceerde stikstofverbindingen (NHX) heeft geleid tot een afname van de stikstofdepositie. De depositie van stikstof wordt voor 66% veroorzaakt door Nederlandse bronnen. De Nederlandse agrarische sector draagt 52% bij aan de totale stikstofdepositie. De emissie van ammoniak (NH3) in gebieden met veel intensieve veehouderij, zoals de Peel, de Gelderse Vallei en delen van de Achterhoek en Twente zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de stikstofdepositie in deze gebieden.

Beleid

De doelstelling voor de stikstofdepositie is 1 550 mol zuur/ha gemiddeld voor de Nederlandse natuur voor het jaar 2010. Deze doelstelling betekent een volledige bescherming van 30% van het natuurareaal in Nederland (VROM et al., 2001).

Relevantie

De doelstelling is gebaseerd op kritische depositieniveaus voor verschillende soorten natuur.

Methodiek

De berekeningen zijn uitgevoerd met het atmosferisch transport- en depositiemodel OPS (Operationeel Prioritaire Stoffen-model) waarbij gebruik gemaakt wordt van ruimtelijk gedetailleerde emissiegegevens.

Bronnen

  • Albers, R., J. Beck, A. Bleeker, L. van Bree, J. van Dam, L. van der Eerden, J. Freijer, A. van Hinsberg, M. Marra, C. van der Salm, A. Tonneijck, W. de Vries, L. Wesselink en F. Wortelboer (2001). Evaluatie van de verzuringsdoelstellingen: de onderbouwing. RIVM (rapportnr. 725 501 001), Bilthoven.
  • RIVM (2002). Luchtkwaliteit, Jaaroverzicht 2001. RIVM, Bilthoven.
  • VROM (2001). Nationaal Milieubeleidsplan 4. Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid. Ministerie van VROM, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Stikstofdepositie, landelijk beeld 2001 (indicator 0189, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.