Vermestende emissies naar water, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Stof/doelgroepEmissies naar water1)
 19901995200020012002
      
 miljoen kg    
      
N-totaal2)9491898989
Industrie 2114101010
Consumenten6165676869
Landbouw8,96,45,74,94,9
Overige doelgroepen2,95,95,75,75,8
      
P-totaal2215131212
Industrie 125,22,91,81,7
Consumenten8,99,49,89,89,9
Landbouw0,610,440,420,340,35
Overige doelgroepen0,090,070,150,190,11
      
Bron: CCDM (2004).CBS/MC/mei04/0192
1) De som van de emissies op riool (indirect) en op oppervlaktewater (direct).
2) In de indicator in het Milieucompendium 2001 werden de emissies uitgedrukt in zogenaamde vermestingsequivalenten (Meq). 1 Meq is 1 miljoen kg P of 10 miljoen kg N per jaar. Dit verklaart de factor 10 verschil tussen de cijfers voor stikstof in bovenstaande tabel en de cijfers in het Milieucompendium 2001.

Ontwikkeling emissies

Door bronmaatregelen als de invoering van fosfaatvrije wasmiddelen en interne maatregelen in de industrie is bij fosfor al een aanzienlijke reductie van de emissie bereikt. Bovendien wordt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties steeds meer gedefosfateerd en gedenitrificeerd (end-of-pipe maatregelen). Dit leidt tot een extra vermindering van de uiteindelijke belasting van het oppervlaktewater. Op de meeste rioolwaterzuiveringsinstallaties zal in de periode tot 2006 tot vergaande stikstofverwijdering worden overgegaan.

Beleid

In het kader van internationale afspraken moeten de emissies van fosfor en stikstof sterk worden verminderd.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vermestende emissies naar water, 1990-2002 (indicator 0192, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.