Klimaatverandering

Zeespiegelstand aan de Nederlandse kust, 1900-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de stijging van de temperatuur op aarde is de zeespiegel voor de Nederlandse kust de afgelopen 100 jaar met circa 20 cm gestegen.

Zeespiegel aan de Nederlandse kust stijgt

De zeespiegel is in een eeuw tijd circa 20 cm gestegen. Dit komt door de stijging van de temperatuur op aarde in de afgelopen 100 jaar. Enerzijds heeft dit gezorgd voor het afsmelten van landijs, anderzijds voor het opwarmen en daardoor uitzetten van het oceaanwater.De zeespiegelstand heeft een directe invloed op de ligging van de kustlijn. Ook de veiligheid, denk aan de kans op overstromingen, is mede afhankelijk van de gemiddelde zeespiegelstand.

Oorzaak toename temperatuur op aarde

Het versterkte broeikaseffect is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van de stijging van de temperatuur op aarde. Het versterkte broeikaseffect is het gevolg van de door menselijk handelen toegenomen emissies van broeikasgassen. In het Kyoto Protocol (UNFCCC, 1997) en het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC, 1992; Rio de Janeiro) zijn afspraken gemaakt om concentraties van broeikasgassen te stabiliseren en emissies te reduceren. Hiermee wil men de menselijke beïnvloeding van het klimaat beperken.

De zeespiegelstand verschilt van jaar tot jaar

De gemiddelde zeespiegelstand per jaar kan behoorlijk fluctueren. Dat wordt veroorzaakt door verschillen in windklimaat, luchtdruk, watertemperatuur en zoutgehalten onder invloed van instroom van rivieren.

Referenties

  • IPCC Working groep I (2001). Third Assessment Report, Cambridge.
  • RIKZ en RIZA (2000). Kroniek van het jaarboek Monitoring Rijkswateren 1999. RIKZ/RIZA, Den Haag/Lelystad.
  • UNFCCC (1992). Raamverdrag klimaatverandering van de Verenigde Naties. Rio de Janeiro, 1992.
  • UNFCCC (1997). Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Kyoto, 11 december 1997.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Zeespiegelstand aan de Nederlandse kust, 1900-2003 (indicator 0229, versie 05 , 26 januari 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.