Water en milieu

Innamestops waterwinbedrijven, 1985-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkelingen

Het beeld voor het innamepunt Brabantse Biesbosch geeft de laatste tien jaren in het algemeen een lager aantal innamestops per jaar te zien dan de jaren daarvoor. Toch blijven innamestops in min of meerdere mate voorkomen. Op andere locaties waren een groot aantal jaren geen innamestops meer aan de orde. In 2001 werd echter bij het innamepunt van WRK I+II te Nieuwegein gedurende enkele perioden een zodanige verontreiniging met bestrijdingsmiddelen geconstateerd dat een innamestop of andere bedrijfstechnische maatregelen noodzakelijk waren.

Beleid

Het beleid is erop gericht om de emissies van schadelijke stoffen naar het oppervlaktewater te beperken door verschillende emissiebeperkende maatregelen. Als de kwaliteit van het ruwwater niet aan de eisen voldoet worden maatregelen getroffen, zoals bijmenging/suppletie van grondwater van goede kwaliteit en tijdelijke innamestop van oppervlaktewater.

Relevantie

De kwaliteit van het ruwwater, te weten het ingenomen oppervlaktewater, is niet altijd van aanvaardbare kwaliteit om te kunnen gebruiken voor de productie van drinkwater. Dit geldt in het bijzonder bij calamiteiten.

Methodiek

Bovenstaand beeld geeft de totale duur per jaar van onderbreking van de inname van Maaswater voor de spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.