Water en milieu

Productie van drinkwater, 1950-2015

De drinkwaterproductie is de laatste jaren constant, maar iets gedaald ten opzichte van eind vorige eeuw, ondanks bevolkingstoename en economische groei. Dit komt door het stimuleren van waterbesparing en technologische ontwikkelingen.

Productie van drinkwater

Omstreeks 1950 werd ruim 300 miljoen m3 per jaar aan drinkwater geproduceerd. Vooral in de jaren zestig en de tweede helft van de jaren tachtig heeft een sterke groei van de productie van drinkwater plaatsgevonden. Eind jaren tachtig was de productie opgelopen tot meer dan 1.200 miljoen m3 per jaar. In de jaren negentig stopte de groei van de productie en nam zelfs licht af in de daaropvolgende jaren. In 2015 werd ruim 1.100 miljoen m3 drinkwater geproduceerd. Oorzaak van de daling rond de eeuwwisseling is de compensatie van de bevolkingstoename en economische groei door de door het beleid gestimuleerde waterbesparing en waterbesparende technische ontwikkelingen zoals de verbetering van was- en afwasmachines of aanpassingen in industriële productiemethoden.

In Nederland dragen drinkwaterbedrijven zorg voor de openbare watervoorziening door het leveren van drinkwater en halffabricaat (onder andere industriewater). Door aangescherpt beleid in de Drinkwaterwet is de levering van huishoudwater door drinkwaterbedrijven gestopt (huishoudwater is van 2e kwaliteit, dus geen drinkwater).

Inzet van grond- en oppervlaktewater

Drinkwaterbedrijven gebruiken voor de productie van drinkwater uitsluitend zoet grond- en oppervlaktewater. Ook in 2015 is het aandeel van grondwater in de productie van drinkwater 65%. Dit aandeel is al decennia lang ongeveer tweederde deel.

Voor meer informatie over de gevolgen van de grondwaterwinning voor de stand van het grondwater zie:

Meer gegevens over de productie van drinkwater zijn te vinden bij de Vewin en op Statline (CBS). De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) vertegenwoordigt de Nederlandse drinkwatersector.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Productie van drinkwater

Omschrijving

Totale productie van drinkwater en de verdeling van de winning uit resp. oppervlakte- en grondwater.

Verantwoordelijk instituut

PBL, RIVM.

Berekeningswijze

 

Basistabel

Data afkomstig uit de Vewin waterleidingstatistiek 2005, 2006, 2007 en 2008. De jaren 2009 en 2010 via de Vewin brochure kerngegevens drinkwater 2010 en informatie direct van Vewin. Idem brochure voor 2011 en de brochure voor 2012, figuur Productie drinkwater 1950-2011. De gegevens over 2012 staan in de brochure kerngegevens 2013, die over 2013 zijn gebaseerd op brochure 2014. Die voor 2014 op de drinkwaterstatistieken 2015, Data 2015 zie Kerngegevens 2016. (beide www.vewin.nl, en Geudens)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Vewin (2009). Drinkwaterstatistieken 2008: de watercyclus van bron tot kraan. Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, Rijswijk Drinkwaterbesluit 2011

Opmerking

De drinkwaterproductie is altijd lager dan de onttrekking

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Productie van drinkwater, 1950-2015 (indicator 0045, versie 14 , 17 januari 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.