Productie van drinkwater, 1950-2022

Na een periode van dalende en constante jaren stijgt de drinkwaterproductie in 2013 tot 2020. Daarna is er een lichte daling van de productie van drinkwater. De groei kwam door bevolkingstoename en economische groei, maar ook door een stijgend hoofdelijk huishoudelijk gebruik.

Productie van drinkwater

Rond 1950 wordt ruim 300 miljoen m3 per jaar aan drinkwater geproduceerd. Vooral in de jaren zestig en de tweede helft van de jaren tachtig groeit de productie van drinkwater sterk. Aan het eind van de jaren tachtig is de productie opgelopen tot meer dan 1.200 miljoen m3 per jaar. Deze productiegroei stopt in de jaren negentig. In de daaropvolgende jaren neemt de productie af. Oorzaken van de afname zijn de daling van de bevolkingsgroei en de afname van de economische groei. Ook wordt in deze periode waterbesparing gestimuleerd. Waterbesparende technische ontwikkelingen zoals de verbetering van was- en afwasmachines of aanpassingen in industriële productiemethoden dragen bij aan de daling in de waterproductie. Deze daling zette zich voort tot 2014. 

Vanaf 2015 neemt het verbruik echter weer toe door de toenemende vraag naar drinkwater. Deze groei is naast de toename in het aantal inwoners en de economische groei ook veroorzaakt door een stijgend hoofdelijk huishoudelijk gebruik. Daarnaast hebben de drie jaren 2018, 2019 en 2020 warme en droge zomers. Ook is in 2020 het huishoudelijk gebruik toegenomen door de (gedwongen) toename van het thuiswerken en thuisvakanties. Dit werd veroorzaakt door de maatregelen die werden genomen in verband met de covid-19 pandemie (Vewin 2022). In 2021 en 2022 is een lichte daling waar te nemen.

Inzet van grond- en oppervlaktewater

Drinkwaterbedrijven gebruiken voor de productie van drinkwater uitsluitend zoet grond- en oppervlaktewater. De verhouding oppervlaktewater en (oever)grondwater is al decennia lang ongeveer 1/3 (34%) oppervlaktewater en 2/3 (66%) grondwater. In 2022 is het aandeel oppervlaktewater 34%. Het aandeel grondwater (66%) is verder op te splitsen in 59% grondwater, 6% oevergrondwater en 1% natuurlijk duinwater.  

Voor meer informatie over de gevolgen van de grondwaterwinning voor de stand van het grondwater zie:

Meer gegevens over de productie van drinkwater zijn te vinden bij de Vewin en op Statline (CBS). De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) vertegenwoordigt de Nederlandse drinkwatersector.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Productie van drinkwater

Omschrijving

Totale productie van drinkwater en de verdeling van de winning uit resp. oppervlakte- en grondwater.

Verantwoordelijk instituut

RIVM

Berekeningswijze

-

Basistabel

Data afkomstig van Vewin - de jaarlijkse gepubliceerde drinkwaterstatistieken. 

Geografische verdeling

Nederland

Andere variabelen

-

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

VEWIN (2022), Drinkwaterstatistieken 2022 – van bron tot kraan https://www.vewin.nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/Cijfers/Vewin-Drinkwaterstatistieken-2022-NL-WEB.pdf  
 

Opmerking

De drinkwaterproductie is altijd lager dan de onttrekking.

Betrouwbaarheidscodering

C

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
16
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Productie van drinkwater, 1950-2022 (indicator 0045, versie 16,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.