Productie van leidingwater

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De productie van leidingwater stabiliseert sinds 1990 door het stimuleren van waterbesparing en technologische ontwikkelingen.

Productie van leidingwater

Omstreeks 1950 werd ruim 300 miljoen m3 per jaar aan leidingwater geproduceerd. Vooral in de jaren zestig en de tweede helft van de jaren tachtig heeft een sterke groei van de productie van leidingwater plaatsgevonden. Eind jaren tachtig was de productie opgelopen tot bijna 1 300 miljoen m3 per jaar. In de jaren negentig stopte de groei van de productie. Een oorzaak van deze stabilisatie is dat de mede door het beleid gestimuleerde waterbesparing de bevolkingstoename en de economische groei compenseerde.
In Nederland dragen drinkwaterbedrijven zorg voor de openbare watervoorziening door het leveren van drinkwater en halffabrikaat (onder andere industriewater). Door aangescherpt beleid in de Drinkwaterwet is de levering van huishoudwater door drinkwaterbedrijven gestopt (huishoudwater is van 2e kwaliteit, dus geen drinkwater).

Inzet van grond- en oppervlaktewater

Ook in 2009 is het aandeel van grondwater in de productie van leidingwater gestabiliseerd op ongeveer 60%. Het aandeel van grondwater was decennia lang ongeveer tweederde deel. Aan het begin van de 20ste eeuw was oppervlaktewater nog voor ongeveer de helft de bron voor productie van drinkwater.
Drinkwaterbedrijven gebruiken voor de productie van leidingwater uitsluitend nog zoet grond- en oppervlaktewater. Als gevolg van het anti-verdrogingsbeleid en de waterbesparing neemt de omvang van de Grondwaterwinning door de industrie en waterleidingbedrijven, 1950-2000 de laatste jaren langzaam af.
met onder meer informatie over de gevolgen van de grondwaterwinning voor de stand van het grondwater.
Meer gegevens over de productie van leidingwater zijn te vinden bij de VEWIN en op Statline (CBS); provinciale gegevens zijn bij het IPO beschikbaar. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) vertegenwoordigt de Nederlandse drinkwatersector.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Productie van leidingwater
Omschrijving
Totale productie van leidingwater (drinkwater) en de verdeling van de winning uit resp. oppervlakte- en grondwater.
Verantwoordelijk instituut
Vewin, RIVM.
Berekeningswijze
Basistabel
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
16
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Productie van leidingwater (indicator 0045, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.