Productie van leidingwater

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De productie van leidingwater stabiliseert sinds 1990 door het stimuleren van waterbesparing en technologische ontwikkelingen

Ontwikkeling productie van leidingwater

Omstreeks 1950 werd ruim 300 miljoen m3 per jaar aan leidingwater geproduceerd. Vooral in de jaren zestig en de tweede helft van de jaren tachtig heeft een sterke groei van de productie van leidingwater plaatsgevonden. Eind jaren tachtig was de productie opgelopen tot bijna 1 300 miljoen m3 per jaar. In de jaren negentig stopte de groei van de productie. Een oorzaak van deze stabilisatie is dat de mede door het beleid gestimuleerde waterbesparing de bevolkingstoename en de economische groei compenseerde.
In Nederland dragen waterleidingbedrijven zorg voor de openbare watervoorziening door het leveren van drinkwater, halffabrikaat (onder andere industriewater) en sinds enkele jaren ook huishoudwater. Door aangescherpt beleid is de levering van huishoudwater nagenoeg gestopt (huishoudwater is van 2e kwaliteit, dus geen drinkwater)

Inzet van grond- en oppervlaktewater

In 2003 was het aandeel van grondwater in de productie van leidingwater gedaald naar ongeveer 60%. Het aandeel van grondwater was decennia lang ongeveer tweederde deel. Aan het begin van de 20ste eeuw was oppervlaktewater nog voor ongeveer de helft de bron voor productie van drinkwater.
Waterleidingbedrijven gebruiken voor de productie van leidingwater uitsluitend nog zoet grond- en oppervlaktewater. Als gevolg van het anti-verdrogingsbeleid en de waterbesparing neemt de omvang van de Grondwaterwinning door de industrie en waterleidingbedrijven, 1950-2000 de laatste jaren langzaam af.
Meer gegevens over de productie van leidingwater zijn te vinden bij de VEWIN en op Statline (CBS); provinciale gegevens zijn bij het IPO beschikbaar. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) vertegenwoordigt de Nederlandse drinkwatersector.

Relevante informatie

  • VEWIN (2004). Waterleidingstatistiek 2003. Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, Rijswijk.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
16
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Productie van leidingwater (indicator 0045, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.