Productie van drinkwater, 1950-2020

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De drinkwaterproductie is na een periode van dalende en constante jaren de laatste jaren weer aan het stijgen. Dit komt door bevolkingstoename en economische groei, maar ook door een stijgend hoofdelijk huishoudelijk gebruik.

Productie van drinkwater

Rond 1950 wordt ruim 300 miljoen m3 per jaar aan drinkwater geproduceerd. Vooral in de jaren zestig en de tweede helft van de jaren tachtig groeit de productie van drinkwater sterk. Aan het eind van de jaren tachtig is de productie opgelopen tot meer dan 1.200 miljoen m3 per jaar. Deze productiegroei stopt in de jaren negentig. In de daaropvolgende jaren begint een afname van de productie. Oorzaak van de afname is de daling van de bevolkingsgroei en de afname van de economische groei. Ook wordt in deze periode waterbesparing gestimuleerd. Waterbesparende technische ontwikkelingen zoals de verbetering van was- en afwasmachines of aanpassingen in industriële productiemethoden dragen bij aan de daling in de waterproductie. Deze daling zette zich voort tot en met 2014.

Vanaf 2015 neemt het verbruik echter weer toe door de toenemende vraag naar drinkwater. Deze groei is naast de toename in het aantal inwoners en de economische groei ook veroorzaakt door een stijgend hoofdelijk huishoudelijk gebruik. Daarnaast hebben de drie jaren 2018, 2019 en 2020 warme en droge zomers, die in extra vraag naar drinkwater resulteren. In 2020 is het huishoudelijk gebruik toegenomen door de (gedwongen) toename van het thuiswerken en thuisvakanties. Dit is veroorzaakt door de maatregelen genomen in verband met de covid-19 pandemie (Vewin 2022).

Inzet van grond- en oppervlaktewater

Drinkwaterbedrijven gebruiken voor de productie van drinkwater uitsluitend zoet grond- en oppervlaktewater. De verhouding oppervlaktewater en (oever)grondwater is al decennia lang ongeveer één op drie. In 2020 is het aandeel oppervlaktewater 34%. Het aandeel grondwater (66%) is verder op te splitsen in 59% grondwater, 6% oevergrondwater en 1% natuurlijk duinwater.

Voor meer informatie over de gevolgen van de grondwaterwinning voor de stand van het grondwater zie:


Meer gegevens over de productie van drinkwater zijn te vinden bij de Vewin en op Statline (CBS). De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) vertegenwoordigt de Nederlandse drinkwatersector.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Productie van drinkwater
Omschrijving
Totale productie van drinkwater en de verdeling van de winning uit resp. oppervlakte- en grondwater.
Verantwoordelijk instituut
RIVM
Berekeningswijze
-
Basistabel
Data afkomstig van de Vewin - de jaarlijkse gepubliceerde dirnkwaterstatistieken. Zie Referenties.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
-
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie Referenties.
Drinkwaterbesluit 2011
Opmerking
De drinkwaterproductie is altijd lager dan de onttrekking.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
16
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Productie van drinkwater, 1950-2020 (indicator 0045, versie 15,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.