Productie van drinkwater, 1950-2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De drinkwaterproductie is de laatste jaren constant, maar iets gedaald ten opzichte van eind vorige eeuw, ondanks bevolkingstoename en economische groei. Dit komt door het stimuleren van waterbesparing en technologische ontwikkelingen.

Productie van drinkwater

Omstreeks 1950 werd ruim 300 miljoen m3 per jaar aan drinkwater geproduceerd. Vooral in de jaren zestig en de tweede helft van de jaren tachtig heeft een sterke groei van de productie van drinkwater plaatsgevonden. Eind jaren tachtig was de productie opgelopen tot meer dan 1.200 miljoen m3 per jaar. In de jaren negentig stopte de groei van de productie en nam zelfs licht af in de daaropvolgende jaren. In 2015 werd ruim 1.100 miljoen m3 drinkwater geproduceerd. Oorzaak van de daling rond de eeuwwisseling is de compensatie van de bevolkingstoename en economische groei door de door het beleid gestimuleerde waterbesparing en waterbesparende technische ontwikkelingen zoals de verbetering van was- en afwasmachines of aanpassingen in industriële productiemethoden.

In Nederland dragen drinkwaterbedrijven zorg voor de openbare watervoorziening door het leveren van drinkwater en halffabricaat (onder andere industriewater). Door aangescherpt beleid in de Drinkwaterwet is de levering van huishoudwater door drinkwaterbedrijven gestopt (huishoudwater is van 2e kwaliteit, dus geen drinkwater).

Inzet van grond- en oppervlaktewater

Drinkwaterbedrijven gebruiken voor de productie van drinkwater uitsluitend zoet grond- en oppervlaktewater. Ook in 2015 is het aandeel van grondwater in de productie van drinkwater 65%. Dit aandeel is al decennia lang ongeveer tweederde deel.

Voor meer informatie over de gevolgen van de grondwaterwinning voor de stand van het grondwater zie:


Meer gegevens over de productie van drinkwater zijn te vinden bij de Vewin en op Statline (CBS). De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) vertegenwoordigt de Nederlandse drinkwatersector.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Productie van drinkwater
Omschrijving
Totale productie van drinkwater en de verdeling van de winning uit resp. oppervlakte- en grondwater.
Verantwoordelijk instituut
PBL, RIVM.
Berekeningswijze
Basistabel
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
16
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Productie van drinkwater, 1950-2015 (indicator 0045, versie 14,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.