Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1986-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Wegvoertuigen worden steeds schoner door verscherpte typekeuringseisen die zijn opgelegd door de EU en zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving.

EURO-normen

Om de luchtverontreiniging door het wegverkeer terug te dringen zijn vanaf het begin van de jaren zeventig door de EG/EU normen vastgesteld waaraan voertuigen moeten voldoen om op de markt te komen. Deze typekeuringseisen zijn vervolgens in de nationale wetgevingen opgenomen en zijn in de loop der jaren steeds verder aangescherpt. De meest recente normen worden EURO-normen genoemd. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van deze normen.

EURO-normEU-richtlijn 1)Ingangsdatum Opmerkingen
  nieuwe typenbestaande typen 
Personenauto's en   
lichte bedrijfsvoertuigen   
EURO-191/4411-7-19921-1-1993Betreft personenauto's
Idem93/591-10-19931-10-1994Betreft lichte bedrijfsvoert.
EURO-294/121-10-19961-1-1997Betreft personenauto's
Idem96/691-1-19971-1-1998Betreft lichte bedrijfsvoert.
EURO-398/691-1-20001-1-2001 
EURO-498/691-1-20051-1-2006 
     
Zware bedrijfsvoertuigen   
EURO-088/771-7-19881-10-1990 
EURO-191/5421-7-19921-10-1993 
EURO-291/5421-10-19951-10-1996 
EURO-31999/961-10-20001-10-2001 
EURO-41999/961-10-20051-10-2006 
     
Bron: EU.CBS/MNC/sep07/0388
1) Zie: http://www.europa.eu.int/eur-lex/nl bij 'Wetgeving'.


In de grafieken is bij personenauto's, die nog niet aan de EURO-normen voldoen, onderscheid gemaakt tussen auto's met en zonder katalysator. De categorie met katalysator is redelijk vergelijkbaar met EURO-1.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
31
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
30
versie‎
29
versie‎
27
versie‎
25
versie‎
24
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
16
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1986-2006 (indicator 0388, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.