Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2018

Wegvoertuigen worden steeds schoner door steeds verder aangescherpte typekeuringseisen die opgelegd zijn door de EU en zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving.

EURO-normen

Om de luchtverontreiniging door het wegverkeer terug te dringen stelt de EG / EU vanaf het begin van de jaren zeventig normen vast waaraan voertuigen moeten voldoen om op de markt te komen. Deze typekeuringseisen zijn vervolgens in de nationale wetgevingen van de lidstaten opgenomen, en zijn in de loop der jaren steeds verder aangescherpt (EURO-normen). Onderstaande tabel geeft een samenvatting van deze normen.

EURO-norm EU-richtlijn 1) Ingangsdatum   Opmerkingen
    nieuwe typen bestaande typen  
Personenauto's en      
lichte bedrijfsvoertuigen      
EURO-1 91/441 1-7-1992 1-1-1993 Betreft personenauto's
Idem 93/59 1-10-1993 1-10-1994 Betreft lichte bedrijfsvoertuigen
EURO-2 94/12 1-10-1996 1-1-1997 Betreft personenauto's
Idem 96/69 1-1-1997 1-1-1998 Betreft lichte bedrijfsvoertuigen
EURO-3 98/69 1-1-2000 1-1-2001  
EURO-4 98/69 1-1-2005 1-1-2006  
EURO-5 99/96 1-9-2009 1-1-2011  
EURO-6 2007/715 1-9-2014 1-9-2015 Betreft personenauto's
Idem idem 1-9-2015 1-9-2016 Betreft lichte bedrijfsvoertuigen
         
Zware bedrijfsvoertuigen      
EURO-0 88/77 1-7-1988 1-10-1990  
EURO-1 91/542 1-7-1992 1-10-1993  
EURO-2 91/542 1-10-1995 1-10-1996  
EURO-3 1999/96 1-10-2000 1-10-2001  
EURO-4 1999/96 1-10-2005 1-10-2006  
EURO-5 2005/55 1-10-2008 1-10-2009  
EURO-6 2009/595 1-1-2013 1-1-2014  
         
Bron: EU CBS/mrt19
1) Zie: https://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm.


In de grafieken is bij personenauto's, die nog niet aan de EURO-normen voldoen, onderscheid gemaakt tussen auto's met en zonder katalysator. De categorie met katalysator is redelijk vergelijkbaar met EURO-1.

Bronnen

  • EU (2018). Richtlijnen van het Europese Parlement en de Raad. Europese Unie. Brussel.
  • Oosterhuis, F.H.; van der Grijp, N.M.; van Munster, M.V.; Spaans, L.A.J.; van Dun, van den Bosch, I; Jacobs, M.; Matthee, M.E.D. (2002). Handboek implementatie EU-milieubeleid in Nederland. Instituut voor Milieuvraagstukken, Amsterdam. 793 p.
  • Wee, G.P. van, M.A.J. Kuijpers-Linde en O.J. van Gerwen (2001). Emissies en kosten tot 2030 bij het vastgesteld milieubeleid. Achtergronddocument bij de Nationale Milieuverkenning 5. RIVM (rapportnr. 408 129 013), Bilthoven.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Wegvoertuigen per milieuklasse
Omschrijving
Het aandeel van het wagenpark, verdeeld in lichte voertuigen (<3,5 ton GVW: personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen) en zware voertuigen (>3,5 ton GVW: vrachtauto's, trekkers en autobussen), dat voldoet aan de diverse typekeuringseisen (conventioneel, pré-euro katalysator, Euro-1, Euro-2, Euro-3, etc.). GVW staat voor gewicht volle wagen.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met de Emissieregistratie (Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat/Waterdienst, Wageningen Universiteit-Alterra, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, RVO, TNO, Deltares).
Berekeningswijze
Op basis van actief motorrijtuigenpark.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
In maart definitieve cijfers t-2, in augustus voorlopige cijfers t-1.
Opmerking
Beleid en maatregelen ter vermindering van de luchtverontreiniging door het verkeer staan beschreven in hoofdstuk 6 van het Handboek Implementatie milieubeleid EU in Nederland. Voor de EU-richtlijnen kunt terecht op https://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
31
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
30
versie‎
29
versie‎
27
versie‎
25
versie‎
24
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
16
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2018 (indicator 0388, versie 31,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.