Milieubeleid en milieumaatregelen

Milieudienstverlening: bedrijven, arbeidsplaatsen en opbrengsten, 1995-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1995 1998 1999 2000
       
Aantal bedrijven 502 595 600 597
Werkzame personen (x 1 000) 11,8 16,1 19,5 20,3
         
  miljoen euro    
Investeringen 860 490 290 369
         
Totale baten 2 016 2 935 3 319 3 716
w.v. opbrengsten uit milieudienstverlening 1 828 2 607 2 924 3 320
  w.o. uit exploitatie stortplaatsen 236 230 252 267
    uit exploitatie composteerinrichtingen 82 90 108 116
  overige verkopen 91 157 218 267
  overige bedrijfsopbrengsten 98 171 177 129
         
Resultaat vóór belastingen 195 105 130 154
w.o. uit exploitatie stortplaatsen 62 64 69 51
  uit exploitatie composteerinrichtingen -9 2 5 3
         
%        
Winstgevendheid1) 11 4 4 5
w.o. uit exploitatie stortplaatsen 26 28 27 19
  uit exploitatie composteerinrichtingen -11 2 5 3
         
Bron: CBS. CBS/MC/okt02
1) Resultaat vóór belastingen als % van de opbrengsten uit milieudienstverlening.

Ontwikkeling afvalbedrijven

De rol van particuliere afvalbedrijven op de afvalmarkt is steeds belangrijker geworden. Dit komt door groei van bestaande bedrijven, oprichting van nieuwe bedrijven en verzelfstandiging of privatisering van overheidsdiensten. In de jaren negentig hebben deze bedrijven miljarden euro's geïnvesteerd in nieuwe verwerkingsinstallaties.

Toelichting afbakening milieudienstverlening

Gespecialiseerde activiteiten op het gebied van inzamelen, verwerken, verhandelen en voor hergebruik geschikt maken van afvalstoffen (inclusief reststoffen), zijn in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS op drie plaatsen ondergebracht:

  • voorbereiding tot recycling (SBI-code 37),
  • groothandel in afval en schroot (SBI-code 5157),
  • milieudienstverlening (SBI-code 9000).

Om tot een goede afbakening te komen met de andere twee groepen, wordt voor de milieudienstverlening de volgende omschrijving gehanteerd: het voorkomen, beperken of herstellen van schade aan het milieu door bedrijven die veroorzaker noch gedupeerde zijn van die (potentiële) schade. Beperking van schade aan het milieu als bijproduct van de terugwinning van waardevolle materialen of energie, wordt uitgesloten.In de praktijk richt de particuliere milieudienstverlening zich vooral op inzameling en behandeling van afvalstoffen, die als totaliteit nauwelijks of geen restwaarde hebben.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de milieudienstverlening zijn te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Milieudienstverlening: bedrijven, arbeidsplaatsen en opbrengsten, 1995-2001 (indicator 0390, versie 03 , 15 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.