Milieubeleid en milieumaatregelen

Omvang milieudienstverlening, 1995-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal bedrijven en de winstgevendheid in de milieudienstverlening stabiliseert zich de laatste jaren; de totale baten zijn sinds 1995 verdubbeld.

      1995 1998 1999 2000 2001
               
Aantal bedrijven 502 595 600 597 599
Werkzame personen (x 1 000) 11,8 16,1 19,5 20,3 21,3
               
      miljoen euro      
Investeringen 860 490 290 369 345
               
Totale baten 2 016 2 935 3 319 3 716 4 116
w.v. opbrengsten uit milieudienstverlening 1 828 2 607 2 924 3 320 3 674
  w.o. uit exploitatie stortplaatsen 236 230 252 267 241
    uit exploitatie          
    composteerinrichtingen 82 90 108 116 124
  overige verkopen 91 157 218 267 242
  overige bedrijfsopbrengsten 98 171 177 129 201
               
Resultaat vóór belastingen 195 105 130 154 189
w.o. uit exploitatie stortplaatsen 62 64 69 51 77
  uit exploitatie          
  composteerinrichtingen -9 2 5 3 9
               
      %        
Winstgevendheid 1) 11 4 4 5 5
w.o. uit exploitatie stortplaatsen 26 28 27 19 32
  uit exploitatie          
  composteerinrichtingen -11 2 5 3 7
             
Bron: CBS (2003).       CBS/MC/mei03/0390
1) Resultaat vóór belastingen als % van de opbrengsten uit milieudienstverlening.

Ontwikkeling milieudienstverlening

De laatste jaren stabiliseert het aantal bedrijven in de milieudienstverlening zich rond de 600. De bedrijven worden steeds groter. De winstgevendheid ligt vrij stabiel rond de 5%. Tussen 1995 en 2001 verdubbelden de totale baten van 2 naar ruim 4 miljard euro, maar de investeringen namen in deze periode sterk af.

Ontwikkeling particuliere afvalbedrijven

Particuliere bedrijven die actief zijn bij het inzamelen of verwijderen van afvalstoffen vormen een belangrijk deel van de milieudienstverlening. De rol van deze bedrijven op de afvalmarkt wordt steeds belangrijker. Dit komt door groei van bestaande bedrijven, oprichting van nieuwe bedrijven en verzelfstandiging of privatisering van overheidsdiensten. De groei van bestaande bedrijven gebeurt vooral door overnames en fusies: bedrijven uit andere sectoren nemen belangen in bedrijven in de afvalsector, maar ook gaan steeds meer afvalbedrijven diensten aanbieden in de gehele afvalketen, zodat alle stappen tussen de inzameling en verwijdering binnen één concern worden geïntegreerd. In de jaren negentig hebben de afvalbedrijven miljarden euro's geïnvesteerd in nieuwe verwerkingsinstallaties.

Afbakening milieudienstverlening

Naast particuliere afvalbedrijven behoren ook de rioolreiniging en sanering van milieuverontreiniging tot de milieudienstverlening. De activiteiten van deze bedrijven leiden tot terugwinning van waardevolle materialen en opwekking van energie uit ingenomen en verwerkte afvalstoffen die voor de bewerking nagenoeg geen restwaarde hadden. Naast de bedrijven die zich binnen de milieudienstverlening bezighouden met het inzamelen en verwerken van afval, onderscheidt het CBS ook bedrijven die actief zijn bij het verhandelen en voor hergebruik geschikt maken van afvalstoffen (inclusief reststoffen). Deze bedrijven zijn in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS ingedeeld in respectievelijk de bedrijfsklassen Voorbereiding tot recycling (SBI-code 37) en Groothandel in afval en schroot (SBI-code 5157).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de milieudienstverlening zijn te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Omvang milieudienstverlening, 1995-2001 (indicator 0390, versie 04 , 20 mei 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.