Milieubeleid en milieumaatregelen

Omvang milieudienstverlening, 1997-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De (gefactureerde) omzet van de milieudienstverlening bedraagt in 2003 bijna 4,7 miljard euro. Particuliere bedrijven die afvalstoffen inzamelen en behandelen dragen het overgrote deel hieraan bij. De winstgevendheid ligt de laatste jaren rond 5%.

      1997 1999 2000 2001 2002 2003
                 
Aantal bedrijven 549 600 597 599 682 775
Werkzame personen (x 1 000) 14,5 19,5 20,3 21,3 22,0 24,0
                 
      miljoen euro        
Investeringen 1 072 290 369 345 365 377
                 
Totale baten 2 597 3 319 3 716 4 116 4 366 4 760
w.o. gefactureerde omzet 1) 2 452 3 142 3 587 3 915 4 264 4 660
  w.v. afvalwaterinzameling en -behandeling 71 191 208 219 279 356
    afvalinzameling 992 1 222 1 429 1 615 1 685 1 828
    afvalbehandeling 1 170 1 466 1 690 1 807 1 982 2 075
    sanering milieuverontreiniging 218 263 260 274 319 402
                 
Resultaat vóór belastingen 147 130 154 189 196 230
w.v. afvalwaterinzameling en -behandeling 5 4 7 8 9 5
  afvalinzameling 69 49 78 87 74 97
  afvalbehandeling 64 64 64 83 94 111
  sanering milieuverontreiniging 10 13 5 11 19 17
                 
      %          
Winstgevendheid 2) 6,0 4,1 4,3 4,8 4,6 4,9
w.v. afvalwaterinzameling en -behandeling 7,0 2,1 3,4 3,7 3,2 1,4
  afvalinzameling 7,0 4,0 5,5 5,4 4,4 5,3
  afvalbehandeling 5,5 4,4 3,8 4,6 4,7 5,3
  sanering milieuverontreiniging 4,6 4,9 1,9 4,0 6,0 4,3
                 
Bron: CBS (2003, 2005). CBS/MNC/okt05/0390
1) Incl. energieterugwinning, restproducten en nevenactiviteiten (o.a. handelsactiviteiten).
2) Resultaat vóór belastingen als % van de gefactureerde omzet.
NB. M.i.v. 2002 is voor de statistiek Milieudienstverlening een andere waarnemingsmethode in gebruik genomen. De gegevens vanaf 2002 zijn daarom niet zondermeer vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Afvalinzameling en -behandeling steeds belangrijker

Particuliere bedrijven die afvalstoffen inzamelen en behandelen vormen een belangrijk onderdeel van de milieudienstverlening. De rol van deze bedrijven op de afvalmarkt wordt steeds belangrijker. Dit komt door groei van bestaande bedrijven, oprichting van nieuwe bedrijven en verzelfstandiging of privatisering van overheidsdiensten. De groei van bestaande bedrijven gebeurt vooral door overnames en fusies: bedrijven uit andere sectoren nemen belangen in bedrijven in de afvalsector, maar ook gaan steeds meer afvalbedrijven diensten aanbieden in de gehele afvalketen zodat alle stappen tussen de inzameling en verwijdering binnen één concern worden geïntegreerd.

Investeringen

In de jaren negentig hebben de afvalbedrijven miljarden euro's geïnvesteerd in nieuwe verwerkingsinstallaties.

Omzet

De stijging in de omzet wordt de laatste jaren voor een groot deel veroorzaakt door de verzelfstandiging of privatisering van overheidsdiensten waardoor deze nu binnen de statistiek Milieudienstverlening vallen. Dit doet zich vooral voor bij het segment afvalinzameling.

Winstgevendheid

In 2003 bedraagt het resultaat vóór belastingen 230 miljoen euro. De winstgevendheid ligt de laatste jaren vrijwel stabiel rond 5% van de omzet.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de milieudienstverlening zijn te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Binnen de statistiek Milieudienstverlening (SBI 90) neemt het CBS particuliere bedrijven waar op het gebied van afvalinzameling en -behandeling, rioolreiniging (afvalwaterinzameling en -behandeling) en de sanering van milieuverontreiniging. Naast de bedrijven die zich binnen de milieudienstverlening bezighouden met het inzamelen en verwerken van afval, onderscheidt het CBS ook bedrijven die actief zijn bij het verhandelen en voor hergebruik geschikt maken van afvalstoffen (inclusief reststoffen). Deze bedrijven zijn in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS ingedeeld in respectievelijk de bedrijfsklassen Voorbereiding tot recycling (SBI-code 37) en Groothandel in afval en schroot (SBI-code 5157).M.i.v. 2002 gebruikt het CBS voor de statistiek Milieudienstverlening een andere waarnemingsmethode. De gegevens vanaf 2002 zijn daarom niet zondermeer vergelijkbaar met voorgaande jaren. Voor meer informatie over de veranderingen en de volgtijdelijke vergelijkbaarheid zie de Methodebeschrijving van de statistiek Milieudienstverlening op de CBS-website.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Omvang milieudienstverlening, 1997-2003 (indicator 0390, versie 06 , 25 oktober 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.