Neerslagsom in Nederland, 1906-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De jaarlijkse neerslagsom in De Bilt is de afgelopen honderd jaar gestegen van 762 naar 880 mm. De toename bedraagt 15% en is statistisch significant.

Geleidelijk natter

De neerslagsom, dat is de totale hoeveelheid neerslag in een jaar, bedroeg in 2006 880 mm. Dat is significant hoger dan alle trendwaarden van vóór 1970. Uit de metingen blijkt dat het geleidelijk natter wordt in De Bilt, met een kleine versnelling vanaf 1970. Overigens laat de neerslagsom over heel Nederland, gebaseerd op waarnemingen op 13 stations, precies hetzelfde patroon zien als de getoonde reeks voor De Bilt.
Door het jaar heen gezien zijn de maanden juli tot en met december het natst; deze zijn circa 10 mm natter dan gemiddeld. De maanden maart april en mei zijn circa 10 mm minder nat dan gemiddeld. De jaarcyclus in neerslag is daarmee zeer klein, maar wel statistisch significant.

Meer neerslag door klimaatverandering?

De hoeveelheid neerslag hangt samen met tal van factoren, zoals windrichting, temperatuur en luchtvochtigheid. De hoeveelheid neerslag varieert daarom sterk in plaats en tijd. De hoeveelheid neerslag kan toenemen wanneer de temperatuur stijgt, maar wordt ook beïnvloed door andere klimaatfactoren zoals veranderingen in overheersende windrichting. Prognoses van het klimaat in de toekomst laten een toename zien van de gemiddelde hoeveelheid neerslag in Noord-Europa en een afname in Zuid-Europa.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De KNMI-neerslagreeks, die is gebruikt voor de trendanalyse, is gebaseerd op dagelijkse, handmatige neerslagmetingen om 8.00 uur 's morgens. Deze reeks is betrouwbaarder voor trendanalyses dan de ook van het KNMI afkomstige geautomatiseerde neerslagmeting.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
09
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Neerslagsom in Nederland, 1906-2006 (indicator 0508, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.