Muskusrat

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De muskusrat is sterk toegenomen sinds de zestiger jaren. De laatste tien jaar loopt het aantal terug door de intensieve bestrijding.

Ontwikkeling

De muskusrat is sinds de eerste vangst in 1941 in Valkenswaard sterk in aantal toegenomen. In 1991 werden meer dan 400.000 dieren gevangen (zie de grafiek). Sindsdien neemt het aantal gevangen dieren af. Ook het aantal gevangen dieren per velduur neemt af: in 1991 werden 1,12 dieren per velduur gevangen en in 2000 0,63. In 2001 en 2002 is het aantal gevangen dieren weer wat hoger dan in 2000, evenals de vangst per velduur. Dat suggereert dat de populatie muskusratten recent weer wat is toegenomen. Eén van de oorzaken daarvan is dat muskusratten in 2001 vanwege de MKZ-crisis minder goed konden worden bestreden. De muskusrat is uit Noord-Amerika afkomstig en is in Europa ingevoerd voor bontkwekerijen. Na ontsnappingen hebben ze zich verspreid over Europa. Doordat het dier holen graaft langs watergangen worden dijken en kaden beschadigd. De economische schade is dan ook aanzienlijk en het dier wordt in het gehele land intensief bestreden. Er wordt soms geopperd dat de toename van natuurgebieden en de inrichting van natuurlijke oevers het voorkomen van muskusratten bevordert.

Bronnen

  • Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding (2003). Landelijk Jaarverslag 2002 Muskusrattenbestrijding. LCCM. Den Bosch.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Jaarlijks wordt de muskusrat door enkele honderden rattenvangers bestreden. De grafiek geeft het aantal gevangen dieren per jaar weer. Dat aantal is niet alleen afhankelijk van de populatiegrootte, maar ook van de vangstinspanning. Daarom is het van belang om tevens op de vangsten per velduur te letten. Sinds 1987 is de registratie van de vangsten verbeterd. De cijfers zijn daarom niet exact vergelijkbaar met die van vóór 1987.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
19
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Muskusrat (indicator 1067, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.