Ecosystemen

Dood hout en bosbeheer

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In bossen komt tegenwoordig veel dood hout voor. Dit komt doordat dood hout niet meer wordt opgeruimd, zoals tot ongeveer 1985 wel het geval was.

Toestand

Op 66% van de meetpunten in bos komen per hectare één of meer dode staande of liggende boomstammen voor. Ruim 10% van de meetpunten heeft meer dan 300 van die dode stammen per hectare. Uitgaande van een gemiddelde boomdichtheid van 1100 levende en dode bomen per hectare bestaat in ruim 10% van het bos een kwart tot een derde van de bomen uit dode bomen. Op 34% van de meetpunten in het bos zijn geen dode bomen aangetroffen.

In bossen waar het beheer gericht is op meer natuurlijk bos, worden dode bomen en ander dood hout niet verwijderd. Dood hout is belangrijk voor veel planten en dieren, waaronder Echte tonderzwam en bosbeheer en insecten.

Referenties

  • Dirkse, G.M., W.P. Daamen, H. Schoonderwoerd en J.M. Paasman (2003). Meetnet Functievervulling bos. Het Nederlandse bos 2001-2002. Expertisecentrum LNV, Ede. Rapport nr. 231

Technische toelichting

Technische toelichting

De gegevens zijn gebaseerd op metingen in 2001 en 2002 voor het Meetnet Functievervulling bos. Dit meetnet inventariseert bossen volgens een steekproef van 3622 meetpunten van 300 m2. Liggende dode stammen zijn alleen geteld indien de wortelkluit binnen het meetpunt lag. Dode stamfragmenten zonder worteldeel of met dit deel buiten het meetpunt zijn buiten beschouwing gebleven. De cijfers zijn indicatief omdat in 2002 pas de helft van het aantal meetpunten is onderzocht.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Dood hout en bosbeheer (indicator 1166, versie 04 , 14 oktober 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.