Bezoek aan bos, natuur- en recreatieterreinen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2003 bezocht ongeveer driekwart van de Nederlanders enkele keren tot vele malen een natuurgebied (bos, heide of meren). Een veel kleiner deel van de bevolking maakte dat jaar wel eens uitstapjes naar stadsbossen, -parken en overige recreatieterreinen.

Ontwikkeling

Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat meer of minder frequent een bezoek brengt aan bos, natuur- en recreatiegebieden steeg in de jaren tachtig geleidelijk, maar is daarna zachtjesaan weer gedaald. Zo bezocht in 1979 ruim 40% van de Nederlanders minimaal een paar maal een stadsbos, -park of ander aangelegd recreatiegebied, in 1991 lag dat op circa 50% en in 2003 rond de 40%. Het bezoek aan natuurgebieden kent tot 1999 een vergelijkbaar verloop, maar voor 2003 zijn er geen gegevens beschikbaar door verandering in de vraagstelling. Tot 1999 werd gevraagd naar bezoeken aan beschermde natuurgebieden, zoals de Hoge Veluwe, Kennemerduinen en de Posbank. In 1999 was 35% van de Nederlanders wel eens in zo'n gebied geweest. In 2003 was de vraag verruimd tot natuurgebieden, zoals bos, heide en meren. Driekwart van de bevolking bezocht in 2003 deze gebieden.

Bronnen

  • Sociaal en Cultureel Planbureau (2001). De sociale staat van Nederland. SCP, Den Haag
  • Sociaal en Cultureel Planbureau (2004). De sociale staat van Nederland. SCP, Den Haag (hier de link naar de site) .
  • Bestand met resultaten van de drie vragen over het bezoek aan bos, natuur- en recreatiegebieden in AVO2003 (van Jan Spit van het SCP).

Relevante informatie

  • Nadere informatie over het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek is te vinden op de iternetsite van SCP-AVO .

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De gegevens zijn afkomstig uit het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO), een vierjaarlijkse enquête onder ruim 6.000 huishoudens uitgevoerd in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het AVO meet het gebruik door de Nederlandse bevolking van een groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen.
In het AVO 1999 luidde de vraag over het bezoek aan natuurgebieden als volgt: 'Bent u de afgelopen 12 maanden wel eens naar beschermde natuurgebieden, zoals de Hoge Veluwe, Kennemerduinen, Posbank, e.d. geweest?'. Een andere vraag luidde: 'Bent u de afgelopen 12 maanden wel eens naar bos, heide, polderlandschap of meren geweest?'. Deze laatste vraag is het AVO 2003 vervallen en de vraag over het bezoek aan natuurgebieden is veranderd in: 'Bent u de afgelopen 12 maanden wel eens naar natuurgebieden, (bos, heide, meren) geweest?'. Hierdoor kan geen vergelijking worden gemaakt tussen het bezoek aan natuurgebieden in 1999 en 2003.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
08
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bezoek aan bos, natuur- en recreatieterreinen (indicator 1258, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.