Bezoek aan groen/blauwe gebieden

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal bezoeken aan groen/blauwe gebieden is licht gedaald in 2006/2007 ten opzichte van 2004/2005, namelijk van 691 miljoen naar 686 miljoen.

Bossen en agrarische gebieden nog steeds het meest bezocht

Bossen en agrarische gebieden zijn verreweg de meest bezochte groen/blauwe gebieden in Nederland.Toch daalde in beide type gebieden het bezoek tussen 2004/2005 en 2006/2007. Natuurgebieden en parken trekken ongeveer evenveel bezoek en het aantal bezoeken veranderden niet. Het bezoek aan zee steeg sterk tussen 2004/2005 en 2006/2007. Er is ook een toename te zien in het bezoek aan recreatiegebieden en aan rivier-, plas- en merengebieden.

Bronnen

  • Stichting Continu Vrije Tijds Onderzoek, 2007. SPSS-file behorende bij het Continu Vrije Tijds Onderzoek 2006-2007.
  • Stichting Continu Vrije Tijds Onderzoek, 2005. SPSS-file behorende bij het Continu Vrije Tijds Onderzoek 2004-2005.
  • Goossen, C.M., 2008: Monitoring recreatiegedrag van Nederlanders in landelijke gebieden; jaar 2006/2007. WOt-werkdocument 146. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bezoek aan groen/blauwe gebieden
Omschrijving
Op basis van het CVTO (Continu VrijeTijds Onderzoek) is geanalyseerd hoeveel bezoeken er in 2004/2005 en in 2006/2007 zijn geweest in groen/blauwe gebieden
Verantwoordelijk instituut
Alterra Wageningen UR
Berekeningswijze
SPSS-analyse met weging van de CVTO-data. Het CVTO maakt gebruik van TNS NIPObase, een database van meer dan 220.000 personen die onder andere via hun eigen PC meewerken aan onderzoek. Voor het CVTO worden wekelijks netto circa 350 personen van 0 jaar en ouder ondervraagd over hun vrijetijdsactiviteiten in de afgelopen week.. Het CVTO meet een heel jaar lang en biedt inzicht in de vrijetijdsactiviteiten per week (1 april 2006 t/m 31 maart 2007). De weekmeting wordt herwogen op basis van de volgende kenmerken:
geslacht; leeftijd; regionale spreiding; mate van stedelijkheid; opleiding en sociale klasse.
Bij de weging is tevens rekening gehouden met het aantal Nederlanders dat op die dag op vakantie was
Basistabel
SPSS-file van het CVTO
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
-
Verschijningsfrequentie
Elke twee jaar
Achtergrondliteratuur
Goossen, C.M., 2008: Monitoring recreatiegedrag van Nederlanders in landelijke gebieden; jaar 2006/2007. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. WOt-werkdocument 146.
Opmerking
Groen/blauwe gebieden zijn de volgende gebieden: bos, natuurgebieden (zowel droog als nat), agrarische gebieden, recreatiegebieden, parken, rivier-, plas- en merengebieden en de zee
Betrouwbaarheidscodering
B. Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
08
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bezoek aan groen/blauwe gebieden (indicator 1258, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.