Natuurbeleid en natuurbescherming

Terreinen natuurbeherende organisaties

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De terreinen van de verschillende organisaties die natuurterreinen bezitten of in beheer hebben liggen verspreid over heel Nederland.

Ontwikkelingen

De kaart geeft de ligging van de terreinen van de grote terreinbeherende organisaties en een aantal kleinere organisaties die natuurterreinen beheren en openstellen voor publiek. De informatie over de kleinere organisaties is incompleet. Zo ontbreekt het Nationale Park Hoge Veluwe en enkele terreinen van drinkwaterbedrijven.

Referenties

  • RIVM en DLO (1999). Natuurbalans 1999. Samson H.D. Tjeenk Willink bv. Alphen aan den Rijn.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De kaart is een gedeeltelijke actualisatie van de eerder in de Natuurbalans 1999 gepubliceerde kaart. De informatie van Staatsbosbeheer is van juli 2001, die van Natuurmonumenten van oktober 2001 en van de 12 provinciale Landschappen van de periode 1996 - 1999. Met name de categorie lokale terreinbeheerders is incompleet en gebaseerd op opgaven van Landgoed Singraven (1997), Landgoed Twickel (1997), Waterleidingbedrijf Noord-Holland (1999), Gemeentewaterleiding Amsterdam (1999) en het Goois Natuurreservaat (1999).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Terreinen natuurbeherende organisaties (indicator 1283, versie 02 , 25 november 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.