Natuurbeleid en natuurbescherming

Terreinen natuurbeherende organisaties

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De terreinen van de verschillende organisaties die natuurterreinen bezitten of in beheer hebben liggen verspreid over heel Nederland.

Ligging terreinen

De kaart geeft de ligging van de terreinen van de grote terreinbeherende organisaties en een aantal kleinere organisaties die natuurterreinen beheren en openstellen voor publiek. De informatie over de kleinere organisaties is incompleet.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Terreinen natuurbeherende organisaties

Omschrijving

Ligging van de terreinen van natuurbeherende organisaties in Nederland

Verantwoordelijk instituut

Wageningen UR, WOT Natuur & Milieu

Berekeningswijze

De kaart is gebaseerd op WOt-werkdocument 164 (2009) van de WOT Natuur & Milieu, aangevuld met oude informatie uit de in de Natuurbalans 1999 gepubliceerde kaart. De informatie van Staatsbosbeheer is van 1 januari 2007, die van Natuurmonumenten van 1 januari 2008 en van de 12 provinciale Landschappen van januari 2008. Met name de categorie lokale terreinbeheerders is incompleet en gebaseerd op eerdere gegevens uit de Natuurbalans van1999.

Basistabel

Zie Berekeningswijze

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

Tweejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Smidt, R.A., J.van Os, I.G. Staritsky (2009). Samenstellen van landelijke kaarten met landschapselementen, grondeigendom en beheer; technisch achtergronddocument bij de opgeleverde bestanden. WOt-werkdocument 164. WOT Natuur & Milieu, Wageningen

Opmerking

---

Betrouwbaarheidscodering

B - Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Terreinen natuurbeherende organisaties (indicator 1283, versie 03 , 23 maart 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.