Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Natuurbeleid en natuurbescherming

Natura 2000: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden in Nederland

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator 'Natura 2000: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden in Nederland' is vervallen.


Informatie hierover is opgenomen in de indicator

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Natura 2000: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden in Nederland (indicator 1308, versie 07 , 7 juli 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.