Vogels van het internationaal meetprogramma Waddenzee, 1990-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In Nederland nemen de aantallen doortrekkende en overwinterende watervogels van het internationale meetprogramma voor de Waddenzee TMAP vanaf 1990 toe. De trend van de broedvogels is in die periode stabiel.

Watervogels en broedvogels

De watervogels van het internationale meetprogramma TMAP nemen vanaf 1990 matig toe, maar zijn de laatste 10 jaar stabiel gebleven. Watervogels nemen niet alleen in de Waddenzee toe, maar ook in andere delen van Nederland. De broedvogels van TMAP blijven in die periode stabiel en nemen de laatste 10 jaar matig af.

Internationaal meetprogramma Waddenzee

Tussen Denemarken, Duitsland en Nederland zijn afspraken gemaakt over een gemeenschappelijk monitoring-programma voor de gehele Waddenzee, het Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP, Trilateraal Monitoring- en Beoordelingspogramma). De uitvoering van het programma is een zaak voor de verantwoordelijke diensten in elk land. In Nederland is dit Rijkswaterstaat en EZ.
Het TMAP is in het leven geroepen om de doelen die in het Trilaterale Waddenzee Plan beschreven worden, te toetsen. Zo wordt de waterkwaliteit van de Waddenzee gevolgd en beoordeeld en wordt er onderzoek gedaan naar vogels, zeehonden en recreatie in het gebied.

Rapportage

De resultaten van de monitoring van TMAP verschijnen in het Wadden Sea Quality Status Report. Dit rapport, dat eens in de vier jaar verschijnt, geeft de kwaliteit van de Waddenzee aan in biologische, chemische en fysische parameters.

Bronnen

  • Wolff,W.J., J.P. Bakker, K. Laursen en K. Reise (2010). The Wadden Sea Quality Status Report - Synthesis Report 2010. Wadden Sea Ecosystem No. 29. Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany: 25 - 74. (= QSR Waddenzee).
  • Dijkema, K.S., W.E. van Duin, E.M. Dijkman, A. Nicolai, H. Jongerius, H. Keegstra, Egmond, L. , Venema, H.J. , Jongsma, J.J. (2011) Vijftig jaar monitoring en beheer van de Friese en Groninger kwelderwerken: 1960-2009. Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, 2011 (WOt-werkdocument 229) - 96 p.
  • Kleunen, A. van, P. de Boer, K. Koffijberg, K. Oosterbeek, J. Nienhuis, M.L. de Jong, C.J. Smit & M. van Roomen (2013) Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-werkdocument 346

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Vogels van het Internationaal meetprogramma Waddenzee (TMAP)
Omschrijving
Populatieontwikkeling van broed- en watervogels die gevolgd worden in Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP)
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Meetkundig gemiddelde van de trends van alle water- en broedvogels die in Nederland door TMAP gevolgd worden.
Basistabel
Zie tabblad figuurdata onder Download figuurdata.
Geografische verdeling
Waddenzee
Andere variabelen
Geen
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Wolff,W.J., J.P. Bakker, K. Laursen en K. Reise (2010). The Wadden Sea Quality Status Report - Synthesis Report 2010. Wadden Sea Ecosystem No. 29. Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany: 25 - 74. (= QSR Waddenzee).
Betrouwbaarheidscodering
B. Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
03
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vogels van het internationaal meetprogramma Waddenzee, 1990-2012 (indicator 1560, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.