Glastuinbouw (1980-2009)

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het aantal bedrijven met tuinbouwgewassen onder glas is sinds 1980 meer dan gehalveerd. In 1980 waren er bijna 15.700 bedrijven met tuinbouw onder glas. In 2009 is dit afgenomen tot 6.600 bedrijven. Het gaat hier overigens niet om het aantal bedrijven van hoofdbedrijfstype tuinbouw, maar om alle bedrijven met tuinbouwgewassen onder glas. Hiertoe behoren ook bedrijven die tot andere hoofdbedrijfstypes behoren.

Toename in Flevoland, afname in andere provincies

In alle provincies is het aantal bedrijven met glastuinbouw afgenomen, met uitzondering van Flevoland, dat een groei van 50% had. De sterkste daling had Utrecht, waar nog maar een kwart van de bedrijven met glastuinbouw over is. Dit heeft alles te maken met de aanleg van nieuwe woonwijken zoals Leidsche Rijn.

Grootste oppervlakte in Zuid-Holland

Ondanks de afname van de oppervlakte glastuinbouw in de periode 2000-2008 is Zuid-Holland nog steeds veruit de grootste kassenprovincie. In 2009 lag met 51% het grootste deel van de Nederlandse kassen nog in deze provincie. Vooral in het Westland staat de glastuinbouw onder grote ruimtedruk. In het gebied van de gemeente Westland is in de periode 2000-2008 ruim 200 hectare aan glastuinbouw verdwenen. De doelstelling van de provincie Zuid-Holland is het terugdringen van verspreide kassen en het behoud van 5.800 hectare (het niveau van 2000) door het ontwikkelen van nieuwe glastuinbouwlocaties.

Ook afname oppervlakte in Noord-Holland

In Noord-Holland is de oppervlakte glastuinbouw in de periode 2000-2007 met ruim 100 hectare afgenomen. Noord-Holland gaat voor de komende jaren uit van een uitbreiding met 1000 hectare glastuinbouw in het noorden van de provincie. Ook in de provincie Noord-Holland is er beleid om verspreide kassen terug te dringen.

Concentratie in Randstad

De glastuinbouw in de Randstad is sterk geconcentreerd rond een paar kernen. Buiten de Randstad komt de glastuinbouw meer verspreid voor. De gemeente Westland heeft de hoogste concentratie glastuinbouw: de glastuinbouw neemt 79 % van de cultuurgrond in beslag. De gemeente Westland wordt gevolgd door de gemeenten Rijswijk met 57%, Lansingerland met 30% en Uithoorn met 30% glastuinbouw. Buiten de Randstad zijn er geen gemeenten met een aandeel glastuinbouw hoger dan 15%.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ontwikkeling van het aantal glastuinbouw per provincie(1980-2009)
Omschrijving
Index (1980 = 100) van het aantal glastuinbouwbedrijven per provincie.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Zie CBS-Landbouwtelling voor algemene informatie.
Geografische verdeling
Nederland, landsdelen, provincies en groepen van landbouwgebieden
Andere variabelen
Gewassen, dieren en grondgebruik
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie voor de methodenbeschrijving de tabeltoelichting van de landbouwtellingstabellen op StatLine
Opmerking
De peildatum is 1 april (van het referentiejaar).
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Glastuinbouw (1980-2009) (indicator 2123, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.