Glastuinbouw, 1980-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het aantal glastuinbouwbedrijven is sinds 1980 meer dan gehalveerd. In 1980 waren er 15.800 bedrijven met tuinbouw onder glas. In 2011 is dit afgenomen tot 5.500 bedrijven. De glastuinbouw is sterk geconcentreerd in de Randstad.

Toename in Flevoland, afname in andere provincies

In Flevoland is het aantal bedrijven met glastuinbouw met 25% toegenomen sinds 1980. In alle andere provincies is het aantal bedrijven met glastuinbouw afgenomen. De sterkste daling vond plaats in de provincie Utrecht, waar het aantal bedrijven met glastuinbouw met 80% afnam. Dit was het gevolg van de aanleg van nieuwe woonwijken zoals Leidsche Rijn.

Grootste oppervlakte glastuinbouw in Zuid-Holland

Zuid-Holland is steeds veruit de grootste kassenprovincie geweest. In de periode 2000-2008 nam de oppervlakte glastuinbouw met 715 hectare fors af. Van 2008 tot 2011 nam de oppervlakte met 138 hectare toe. In 2011 lag 52% van de Nederlandse oppervlakte glastuinbouw in Zuid-Holland. Vooral in het Westland staat de glastuinbouw onder grote ruimtedruk. In het gebied van de gemeente Westland is in de periode 2000-2008 ruim 200 hectare aan glastuinbouw verdwenen. De doelstelling van de provincie Zuid-Holland is het terugdringen van verspreide kassen en het terugkeren naar 5.800 hectare glastuinbouw (het niveau van 2000) door nieuwe glastuinbouwlocaties te ontwikkelen.

Ook afname oppervlakte in Noord-Holland

In Noord-Holland is het oppervlakte glastuinbouw in de periode 2000-2011 met bijna 200 hectare afgenomen. Noord-Holland gaat voor de komende jaren uit van een uitbreiding met 1000 hectare glastuinbouw in het noorden van de provincie. Ook in de provincie Noord-Holland is het beleid om verspreide kassen terug te dringen.

Concentratie in Randstad

De glastuinbouw in de Randstad is sterk geconcentreerd in enkele gemeenten. Buiten de Randstad komt de glastuinbouw meer verspreid voor. De gemeente Westland heeft de hoogste concentratie glastuinbouw: de glastuinbouw neemt er 79% van de cultuurgrond in beslag. De gemeente Westland wordt gevolgd door de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht met 40%, Rijswijk met 36%, Lansingerland met 35%, Uithoorn met 30% en Pijnacker-Nootdorp met 29% glastuinbouw. Buiten de Randstad zijn er geen gemeenten te vinden waar het aandeel glastuinbouw hoger is dan 10%.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ontwikkeling van het aantal glastuinbouw per provincie, 1980-2011.
Omschrijving
Index (1980 = 100) van het aantal glastuinbouwbedrijven per provincie.Het gaat hier overigens niet om bedrijven van hoofdbedrijfstype tuinbouw, maar om alle bedrijven met tuinbouwgewassen onder glas. Hiertoe behoren ook bedrijven die tot andere hoofdbedrijfstypes behoren.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Zie CBS-Landbouwtelling voor algemene informatie.
Basistabel
Ontwikkeling van het aantal glastuinbouwbedrijven per provincie, 1980-2000:Landbouw; gemeente, 1980-2000 Ontwikkeling van het aantal glastuinbouwbedrijven per provincie, 2000-2011:Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio
Geografische verdeling
Nederland, provincies en gemeenten
Andere variabelen
Gewassen, dieren en grondgebruik
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks. De peildatum is 1 april (van het referentiejaar).
Achtergrondliteratuur
Zie voor de methodenbeschrijving de tabeltoelichting van de landbouwtellingstabellen op StatLine
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Glastuinbouw, 1980-2011 (indicator 2123, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.