Glastuinbouw, 1980-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het aantal glastuinbouwbedrijven is sinds 1980 met 72% afgenomen. In 1980 waren er 15.800 bedrijven met tuinbouw onder glas. In 2014 is dit afgenomen tot 4.400 bedrijven. De glastuinbouw is sterk geconcentreerd in de Randstad.

Afname glastuinbouwbedrijven het minst in Flevoland

In Flevoland is het aantal bedrijven met glastuinbouw sinds 1980 met 6% relatief weinig afgenomen. In alle andere provincies is het aantal bedrijven met glastuinbouw met minstens 51% afgenomen. De sterkste daling vond plaats in de provincie Utrecht, waar het aantal bedrijven met glastuinbouw met 82% afnam. Dit was mede het gevolg van de aanleg van nieuwe woonwijken zoals Leidsche Rijn.

Grootste oppervlakte glastuinbouw in Zuid-Holland

Zuid-Holland is steeds veruit de grootste kassenprovincie geweest. In de periode 2000-2008 nam de oppervlakte glastuinbouw er met 715 hectare fors af. Van 2008 tot 2011 nam de oppervlakte met 138 hectare toe. In de jaren daarna (2011-2014) nam de oppervlakte met 494 hectare af. In 2014 lag 51% van de Nederlandse oppervlakte glastuinbouw in Zuid-Holland. Vooral in het Westland staat de glastuinbouw onder grote ruimtedruk. In het gebied dat de gemeente Westland beslaat, verdween in de periode 2000-2008 ruim 200 hectare aan glastuinbouw. De doelstelling van de provincie Zuid-Holland is het terugdringen van verspreide kassen en het terugkeren naar 5.800 hectare glastuinbouw (het niveau aan het begin van deze eeuw) door nieuwe glastuinbouwlocaties te ontwikkelen.

Vanaf 2011 toename oppervlakte glastuinbouw in Noord-Holland

In Noord-Holland is de oppervlakte glastuinbouw in de periode 2000-2011 met 170 hectare afgenomen. In de jaren daarna (2011-2014) nam de oppervlakte met 41 hectare toe. Noord-Holland gaat voor de komende jaren uit van een uitbreiding met 1000 hectare glastuinbouw in het noorden van de provincie. Ook in de provincie Noord-Holland is er de doelstelling om verspreide kassen terug te dringen.

Concentratie in Randstad

De glastuinbouw in de Randstad is sterk geconcentreerd in enkele gemeenten. Buiten de Randstad komt de glastuinbouw meer verspreid voor. De gemeente Westland heeft de hoogste concentratie glastuinbouw: de glastuinbouw neemt er 80% van de cultuurgrond in beslag. De gemeente Westland wordt gevolgd door de gemeenten Lansingerland met 38%, Hendrik-Ido-Ambacht met 32%, Pijnacker-Nootdorp met 32%, Uithoorn met 28%, Aalsmeer met 15% en Katwijk met 15% glastuinbouw. In de periode 2009-2014 is in de gemeente Rijswijk het aandeel van de oppervlakte glastuinbouw in de cultuurgrond van 57% gedaald naar 12%. Sinds 2012 wordt het Rijswijkse kassengebied Sion omgevormd tot een woonwijk. Buiten de Randstad is er geen enkele gemeente te vinden waar het aandeel glastuinbouw hoger is dan 6%.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Glastuinbouw, 1980-2014.
Omschrijving
Index (1980 = 100) van het aantal glastuinbouwbedrijven per provincie.
Het gaat hier overigens niet om glastuinbouwbedrijven (van een van de volgende bedrijfstypen: 2111 = Glasgroentebedrijven, 2121 = Snijbloemenbedrijven, 2122 = Pot- en perkplantenbedrijven en 2123 = Overige glastuinbouwbedrijven), maar om alle bedrijven met tuinbouwgewassen onder glas. Hiertoe kunnen ook bedrijven die tot andere bedrijfstypes behoren.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Berekeningswijze
Zie CBS-Landbouwtelling voor algemene informatie.
Basistabel
Ontwikkeling van het aantal glastuinbouwbedrijven per provincie, 1980-2000.Statline: landbouw; gemeente, 1980-2000 Ontwikkeling van het aantal glastuinbouwbedrijven per provincie, 2000-2014.Statline: landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio
Geografische verdeling
Nederland, provincies en gemeenten.
Andere variabelen
Gewassen, dieren en grondgebruik.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks. De peildatum is 15 mei (van het referentiejaar).
Achtergrondliteratuur
Zie voor de methodenbeschrijving de tabeltoelichting van de landbouwtellingstabellen op StatLine
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale waarneming)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Glastuinbouw, 1980-2014 (indicator 2123, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.