Glastuinbouw, 1980-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het aantal glastuinbouwbedrijven is sinds 1980 met twee derde afgenomen. In 1980 waren er 15.800 bedrijven met tuinbouw onder glas. In 2012 is dit afgenomen tot 5.100 bedrijven. De glastuinbouw is sterk geconcentreerd in de Randstad.

Toename in Flevoland, afname in andere provincies

In Flevoland is het aantal bedrijven met glastuinbouw sinds 1980 met 17% toegenomen. In alle andere provincies is het aantal bedrijven met glastuinbouw afgenomen. De sterkste daling vond plaats in de provincie Utrecht, waar het aantal bedrijven met glastuinbouw met 81% afnam. Dit was het gevolg van de aanleg van nieuwe woonwijken zoals Leidsche Rijn.

Grootste oppervlakte glastuinbouw in Zuid-Holland

Zuid-Holland is steeds veruit de grootste kassenprovincie geweest. In de periode 2000-2008 nam de oppervlakte glastuinbouw met 715 hectare fors af. Van 2008 tot 2011 nam de oppervlakte met 138 hectare toe. Daarna (2011-2012) nam de oppervlakte met 152 hectare af. In 2012 lag 52% van de Nederlandse oppervlakte glastuinbouw in Zuid-Holland. Vooral in het Westland staat de glastuinbouw onder grote ruimtedruk. In het gebied dat de gemeente Westland beslaat, verdween in de periode 2000-2008 ruim 200 hectare aan glastuinbouw. Het beleid van de provincie Zuid-Holland is enerzijds het terugdringen van 200 hectare verspreide kassen (een proces dat 10 tot 15 jaar zal duren) en anderzijds het terugkeren naar 5.800 hectare glastuinbouw (het niveau van 2000) door nieuwe glastuinbouwlocaties te ontwikkelen.

Ook afname oppervlakte in Noord-Holland

In Noord-Holland is het oppervlakte glastuinbouw in de periode 2000-2012 met 131 hectare afgenomen. Noord-Holland gaat voor de komende jaren uit van een uitbreiding met 1000 hectare glastuinbouw in het noorden van de provincie. Ook in deze provincie is er beleid om verspreide kassen terug te dringen.

Concentratie in Randstad

De glastuinbouw in de Randstad is sterk geconcentreerd in enkele gemeenten. Buiten de Randstad komt de glastuinbouw meer verspreid voor. De gemeente Westland heeft de hoogste concentratie glastuinbouw: de glastuinbouw neemt er 79% van de cultuurgrond in beslag. De gemeente Westland wordt gevolgd door de gemeenten Lansingerland met 38%, Pijnacker-Nootdorp met 32%, Uithoorn met 31%, Hendrik-Ido-Ambacht met 26%, Katwijk met 25% en Rijswijk met 21% glastuinbouw. Buiten de Randstad is er geen gemeente te vinden waar het aandeel glastuinbouw hoger is dan 8%.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ontwikkeling van het aantal glastuinbouw per provincie, 1980-2012.
Omschrijving
Index (1980 = 100) van het aantal glastuinbouwbedrijven per provincie.Het gaat hier overigens niet om bedrijven van hoofdbedrijfstype tuinbouw, maar om alle bedrijven met tuinbouwgewassen onder glas. Hiertoe behoren ook bedrijven die tot andere hoofdbedrijfstypes behoren.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Zie CBS-Landbouwtelling voor algemene informatie.
Basistabel
Ontwikkeling van het aantal glastuinbouwbedrijven per provincie, 1980-2000:Landbouw; gemeente, 1980-2000 Ontwikkeling van het aantal glastuinbouwbedrijven per provincie, 2000-2012:Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio
Geografische verdeling
Nederland, provincies en gemeenten
Andere variabelen
Gewassen, dieren en grondgebruik
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks. De peildatum is 15 mei (van het referentiejaar).
Achtergrondliteratuur
Zie voor de methodenbeschrijving de tabeltoelichting van de landbouwtellingstabellen op StatLine
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Glastuinbouw, 1980-2012 (indicator 2123, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.