Ontwikkelingen in de maatschappij

Reizigerskilometers in het personenvervoer, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling

In de periode 1980 tot en met 2001 is het personenvervoer per trein sterker toegenomen dan het personenvervoer per personenauto. Dit is met name te danken aan de invoering van de studenten-OV-jaarkaart in 1991. Het personenvervoer per bus/tram/metro is de afgelopen twintig jaar min of meer constant gebleven. Het aandeel van de personenauto in het binnenlands personenvervoer is tussen 1980 en 2001 ongeveer gelijk gebleven op bijna 90%. Het aandeel van de trein is in dezelfde periode licht toegenomen van 7,6 naar 9%. Een toename van het personenvervoer heeft een direct gevolg op de toename van de milieudruk (Emissies naar lucht per doelgroep en Geluidhinder per bron, 2016).

Beleid

Het beleid stimuleert daarom het gebruik van het openbaar vervoer (trein of bus/tram/metro) boven het personenautogebruik. Dit om de files met name in de spitsuren tegen te gaan.

Methodiek

De cijfers hebben betrekking op op Nederlands grondgebied.

Referenties

  • CBS (2002a). Statline. Statistiek van het personenvervoer. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2002b). Maandstatistiek Verkeer en vervoer. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • NS (2002). Jaarverslag 2001. Nederlandse Spoorwegen, Utrecht.

Relevante informatie

  • Meer gegevens over verkeers- en vervoersprestaties zijn te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Reizigerskilometers in het personenvervoer, 1980-2001 (indicator 0024, versie 03 , 8 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.