Ontwikkelingen in de maatschappij

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling woningvoorraad

De vraag naar woningen neemt nog steeds gestaag toe. Het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen ligt de laatste jaren op een niveau van ruim 70 000. De totale woningvoorraad per 31 december 2001 bedraagt 6,7 miljoen, waarvan 4,6 miljoen ééngezinswoningen.

Ontwikkeling investeringen

Na een afname tot 1984, nemen de investeringen in woningen, gebouwen en grond-, weg- en waterbouwkundige werken toe.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de woningvoorraad, nieuwbouwwoningen en investeringen in de bouw is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1980-2001 (indicator 0042, versie 03 , 14 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.