Ontwikkelingen in de maatschappij

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1980-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na de sterke stijging van de investeringen vanaf 1997 treedt in 2002 een stabilisatie op. Het aantal nieuwbouwwoningen blijft al jaren op circa 70 000.

Ontwikkeling woningvoorraad

De vraag naar woningen neemt nog steeds gestaag toe. Het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen neemt de laatste jaren af. Werden in de jaren tachtig jaarlijks nog ruim 100 000 woningen opgeleverd, in 2003 waren dat er minder dan 60 000. De totale woningvoorraad per 31 december 2003 bedraagt 6,81 miljoen, waarvan 4,75 miljoen ééngezinswoningen en 2,01 miljoen meergezinswoningen.

Ontwikkeling investeringen

Sinds 2001 stagneren de investeringen in woningen op een niveau van ruim 26 miljard euro.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de woningvoorraad, nieuwbouwwoningen en investeringen in de bouw is te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1980-2003 (indicator 0042, versie 05 , 14 september 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.