Ontwikkelingen in de maatschappij

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1980-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De investeringen in de bouw zijn in 2004 met 9,5% gestegen. Het aantal nieuwbouwwoningen blijft al jaren op circa 70 000.

Ontwikkeling woningvoorraad

De vraag naar woningen neemt nog steeds gestaag toe. Het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen neemt de laatste jaren af. Werden in de jaren tachtig jaarlijks nog ruim 100 000 woningen opgeleverd, in 2004 waren dat er minder dan ruim 65 000. De totale woningvoorraad per 31 december 2004 bedraagt 6,86 miljoen, waarvan 4,75 miljoen ééngezinswoningen en 2,01 miljoen meergezinswoningen (CBS, 2005b).

Ontwikkeling investeringen

De investeringen in de bouw zijn in 2004 met 9,5% gestegen ten opzichte van 2003. .

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de woningvoorraad, nieuwbouwwoningen en investeringen in de bouw is te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1980-2004 (indicator 0042, versie 06 , 28 oktober 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.