Ontwikkelingen in de maatschappij

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1980-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De investeringen in de bouw zijn in 2005 met 7,8% gestegen. Het aantal nieuwbouwwoningen is licht toegenomen tot 67 duizend.

Ontwikkeling woningvoorraad

De vraag naar woningen neemt nog steeds gestaag toe. Het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen neemt de laatste jaren af. Werden in de jaren tachtig jaarlijks nog ruim 117 duizend woningen opgeleverd, in 2005 waren dat er 67 duizend, iets meer dan in 2004. De totale woningvoorraad per 31 december 2005 bedraagt 6,9 miljoen, waarvan 4,8 miljoen ééngezinswoningen en 2,1 miljoen meergezinswoningen (CBS, 2006b).

Ontwikkeling investeringen

De investeringen in de bouw zijn in 2005 met 7,8% gestegen ten opzichte van 2004.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de woningvoorraad, nieuwbouwwoningen en investeringen in de bouw is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1980-2005 (indicator 0042, versie 07 , 8 september 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.