Ontwikkelingen in de maatschappij

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1995-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De waarde van de investeringen in woningen, gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2016 ruim 8 procent toegenomen ten opzichte van 2015.

Ontwikkeling investeringen

De investeringen in de bouw zijn te verdelen in investeringen in woningen en gebouwen, GWW-werken en overdrachtskosten op grond. In lopende prijzen zijn de investeringen in woningen ruim 19 procent toegenomen, terwijl die in gebouwen, GWW-werken en overdrachtskosten met slechts 2 procent stegen. Omdat de investeringen in woningen en gebouwen, GWW-werken en overdrachtskosten bijna de helft van de totale investeringen uitmaken, had deze gunstige ontwikkeling een grote stempel op de totale investeringen in Nederland. (CBS, 2017b).

Ontwikkeling woningvoorraad

In 2016 zijn 54 849 nieuwbouwwoningen gereedgekomen. Dit is 13 procent meer dan in 2015 en 21 procent meer dan in 2014, het dieptepunt in de bouw door de economische crisis. De totale woningvoorraad per 31 december 2016 bedraagt bijna 7,7 miljoen. Deze cijfers komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), deze cijfers sluiten niet aan op oude statistieken (CBS, 2014), er is sprake van een trendbreuk (CBS, 2017a).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen

Omschrijving

Ontwikkeling van de woningvoorraad, de jaarlijks gereedgekomen nieuwbouwwoningen en de ontwikkeling van de investeringen in de bouw

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Meer informatie over Bouwen en wonen

Basistabel

Woningen: StatLine: Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio Investeringen: Statline: StatLine: Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie over Bouwen en wonen

Opmerking

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidssectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector. Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1969.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1995-2016 (indicator 0042, versie 17 , 10 oktober 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.