Ontwikkelingen in de maatschappij

Investeringen in de bouw, 1995-2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De waarde van de investeringen in woningen, gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2018 met 9,9 procent toegenomen ten opzichte van 2017.

Ontwikkeling investeringen

Bij investeringen in de bouw gaat het om investeringen in woningen en gebouwen, GWW-werken en overdrachtskosten op grond. In lopende prijzen zijn de investeringen in woningen met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de overige bouwinvesteringen in 2018 met 7,7 procent zijn gestegen. Omdat de investeringen in de bouw bijna de helft van de totale investeringen uitmaken, zette deze gunstige ontwikkeling een grote stempel op de totale investeringen in Nederland.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Investeringen in de bouw

Omschrijving

Ontwikkeling van de investeringen in de bouw

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Meer informatie over Bouwen en wonen

Basistabel

StatLine: Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen (CBS, 2018a)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie over Bouwen en wonen

Opmerking

Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2020). Investeringen in de bouw, 1995-2018 (indicator 0042, versie 19 , 29 januari 2020 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.