Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

  1980199019951998199920002001*
         
  miljoen kg     
Koolmonoxide (CO)1170755544459460436419
Wegverkeer1133714501416416392375
w.v.personenauto's959596408328327304289
 lichte bedrijfsvoertuigen82543226262421
 zware bedrijfsvoertuigen41241714131413
 motorfietsen en bromfietsen50404548495052
Overig verkeer18192021222222
Mobiele werktuigen19222322232222
         
Kooldioxide (CO2) 1)24900291003230034700365003760038100
Wegverkeer20000234002630028300298003080031400
w.v.personenauto's13100153001710017700186001930019500
 lichte bedrijfsvoertuigen1230212026903540395043004500
 zware bedrijfsvoertuigen5380575063106730697069307030
 motorfietsen en bromfietsen231234281306311305315
Overig verkeer2990338035804150429044104390
Mobiele werktuigen1980229024102270237023502350
         
Vluchtige organische stoffen (VOS) 2)269209152126124118113
Wegverkeer25719613911311010499
w.v.personenauto's19014910480777166
 lichte bedrijfsvoertuigen17148,16,46,45,85,3
 zware bedrijfsvoertuigen29158,46,56,56,25,9
 motorfietsen en bromfietsen22181920202121
Overig verkeer5,45,55,96,36,36,46,3
Mobiele werktuigen6,37,37,77,37,67,57,5
         
Stikstofoxiden (NOx)360346298275276268261
Wegverkeer277258206177175165158
w.v.personenauto's16115010985817267
 lichte bedrijfsvoertuigen14191817181919
 zware bedrijfsvoertuigen102897874757472
 motorfietsen en bromfietsen0,30,30,40,50,50,50,5
Overig verkeer51515462636665
Mobiele werktuigen32373836383737
         
Fijn stof (OM10) 3)32272119191919
Wegverkeer25201412121111
w.v.personenauto's.7,55,75,15,05,04,8
 lichte bedrijfsvoertuigen.4,53,33,23,03,02,9
 zware bedrijfsvoertuigen.7,54,73,43,22,92,8
 motorfietsen en bromfietsen.0,20,20,30,30,30,3
Overig verkeer3,73,23,33,83,84,04,0
Mobiele werktuigen3,13,73,83,63,83,73,7
         
Bron: CBS.CBS/MC/okt02
1) Niet temperatuurgecorrigeerd.
2) Emissies door zowel verbranding als verdamping.
3) Emissies door zowel verbranding als slijtage NB. Onder wegverkeer vallen personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens en autobussen. Het overige verkeer bestaat uit het railvervoer en de binnenscheepvaart, de zeescheepvaart en de luchtvaart. De zogenaamde mobiele werktuigen, zoals tractoren en vorkheftrucks, worden vooral ingezet in de bouw en de landbouw.

Ontwikkeling emissie CO en VOS

Sinds 1980 zijn de emissies van koolmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen (VOS) met respectievelijk 60 en 55% verminderd. Stapsgewijs aangescherpte Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2018 hebben uiteindelijk geresulteerd in de toepassing van driewegkatalysatoren bij personen- en bestelauto's op benzine en LPG. De VOS-verdampingsemissies zijn eveneens onder invloed van Europese eisen tussen 1990 en 2001 met een kwart verminderd door de toepassing van koolstoffilters ('cannisters') in personenauto's. Koolmonoxide en vluchtige organische stoffen worden gevormd bij een onvolledige verbranding van motorbrandstoffen. Dit proces vindt vooral plaats bij benzinemotoren, hetgeen het hoge aandeel van personenauto's in deze emissies verklaart. VOS-emissies ontstaan tevens door verdamping van benzine uit het brandstofsysteem van voertuigen. In 2000 is ruim 30% van de VOS-emissie van het wegverkeer door verdamping ontstaan. Nieuwe diesel-personenauto's worden vanaf 1996 uitgerust met een Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2018r. Bij diesel-bestelauto's vindt dit plaats vanaf 2000. Deze katalysator reduceert de CO- en VOS-emissies.

Ontwikkeling CO2-emissie

Tussen 1990 en 1998 heeft de groei van de CO2-emissie door het wegverkeer gelijke tred gehouden met de groei van het aantal voertuigkilometers. Dit betekent dat wegvoertuigen gemiddeld in deze periode niet zuiniger zijn geworden. Kooldioxide (CO2) wordt gevormd bij (volledige) verbranding van het in de motorbrandstof aanwezige koolstof. Hierdoor is de CO2-emissie evenredig met het brandstofverbruik en kunnen emissiereducties alleen worden bereikt door energiebesparing en in geringe mate door overschakeling op brandstoffen met een lager koolstofgehalte zoals aardgas.

Ontwikkeling emissie NOx

Na een lichte stijging in de jaren tachtig daalt de emissie van NOx vanaf 1990 door enerzijds het gebruik van driewegkatalysatoren in personen- en bestelauto's en anderzijds de toepassing van steeds schonere dieselmotoren. Dit laatste is vooral van belang bij zware bedrijfsvoertuigen. Ten opzichte van 1980 is de emissie van NOx door het wegverkeer met ruim eenderde gedaald. Stikstofoxiden (NOx) worden in de motor gevormd door verbranding van stikstof uit de lucht. Dit proces vindt in ongeveer dezelfde mate plaats in benzine/LPG- en dieselmotoren. Bij benzine/LPG-motoren reduceert vanaf eind jaren tachtig de driewegkatalysator de NOx- emissies. Voor het terugdringen van de NOx-emissies uit dieselmotoren wordt gebruik gemaakt van uitlaatgasrecirculatie (EGR).

Ontwikkeling emissie fijn stof

Bijna 80% van de emissie van fijn stof door mobiele bronnen ontstaat bij de verbranding van dieselolie ('dieselrook'); circa 15% is afkomstig uit slijtage van wegdek, banden, remvoeringen en bovenleidingen. De emissie van fijn stof door het wegverkeer is in de periode 1980-2001 met 60% afgenomen. Dit is voornamelijk te danken aan schonere dieselmotoren in zware bedrijfsvoertuigen. Bij een aantal automerken wordt bij duurdere modellen met een dieselmotor een roetfilter toegepast om de emissie van fijn stof terug te dringen. Ook de ter bestrijding van de NOx toegepaste uitlaatgasrecirculatie heeft een verlagend effect op de emissie van fijn stof.

Ontwikkeling emissie loodverbindingen en zwaveldioxide (SO2)

De emissies van loodverbindingen en zwaveldioxide (SO2) door het wegverkeer zijn in de loop der jaren drastisch verminderd. Door wettelijke maatregelen is het gebruik van loodvrije benzine en laagzwavelige dieselolie afgedwongen. Zwaveldioxide (SO2) ontstaat door verbranding van het in de motorbrandstof aanwezige zwavel.

Distikstofoxide (N2O)

Distikstofoxide (N2O) ontstaat vooral tijdens de opwarmfase van driewegkatalysatoren bij een onvolledige omzetting van NOx in stikstof.

Bronnen

  • CBS. Statline.Emissies door mobiele bronnen CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de emissies door mobiele bronnen is te vinden op Statline (CBS) en recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 1980-2001 (indicator 0128, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.